Syyskokous ja luento koiran lihashuollosta

Aika: 25.11.2017 klo 14
Paikka: Helsingin seudun kennelpiirin tilat, Taiteentekijäntie 7, Helsinki

Esityslista              

1. Kokouksen avaus

2. Hyväksytään kokouksen työjärjestys

3. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri

4. Valitaan kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa

5. Valitaan kaksi (2) ääntenlaskijaa

6. Todetaan kokouksen laillisuus

7. Valitaan yhdistykselle puheenjohtaja

8. Valitaan hallituksen varsinaiset jäsenet erovuorossa olevien tilalle sääntöjen 12 § noudattaen sekä kaksi (2) varajäsentä

9. Valitaan kaksi (2) toiminnantarkastajaa ja heidän varamiehensä

10. Esitetään toimintasuunnitelma ja talousarvio tulevalle toimintavuodelle (kalenterivuosi)

11. Määrätään liittymis- ja jäsenmaksut seuraavalle kalenterivuodelle

12. Käsitellään hallituksen syyskokoukselle tekemät esitykset ja aloitteet:

  • PRA geenitestin poistaminen PEVISA:sta (*)

13. Käsitellään jäsenten tekemät esitykset ja aloitteet, jotka on jätetty kirjallisesti hallitukselle kuukautta ennen syyskokousta

14. Käsitellään kokouksen hyväksymät muut asiat ottaen huomioon yhdistyslain 24 §:n määräykset

15. Kokouksen päättäminen

 

Tervetuloa kokoukseen!

Hallitustyöstä tai jossain yhdistyksen toimikunnassa toimimisesta kiinnostuneet voivat ilmoittautua osoitteeseen sihteeri@tollerit.fi mielellään jo ennen kokousta! Uusille aktiivisille toimijoille olisi tarvetta!

Syyskokokouksen jälkeen luvassa on luento koiran lihashuollosta. Luennon pitää eläinfysioterapeutti Mari Ahlgren. Mari kertoo siitä mitä koiranomistaja itse voi ja mitä kannattaa tehdä koiran lihasten hyvinvoinnin eteen.

(*) Pevisa:

Tollereiden PEVISA:n ei ole tulossa muutoksia. Eniten keskustelua on herättänyt PRA:n tallennusmahdollisuus Kennelliiton jalostustietojärjestelmään. Yhdistyksen hallitus päätti jalostustoimikunnan esityksestä esittää syyskokoukselle, että tätä mahdollisuutta ei oteta pakollisena käyttöön siitä aiheutuvien kustannusten vuoksi ja kasvattajien toivomuksesta. Toistaiseksi PRA:n osalta jatketaan entiseen tapaan. Yhdistyksen jalostussuositusten mukaan jalostukseen käytettävän nartun osalta on oltava PRA-tulos tiedossa joko testattuna tai vanhempien tulosten perusteella, testaamatonta urosta voi käyttää kerran PRA A (terve, ei kantaja) nartulle. Jalostustoimikunta kuitenkin suosittelee, että jalostukseen käytetään tasapuolisesti mahdollisuuksien mukaan myös kantajauroksia. Tämä on tärkeää monimuotoisuuden vuoksi.

Novascotiannoutaja kuuluu Suomen Kennelliiton perinnöllisten vikojen ja sairauksien vastustamisohjelmaan (PEVISA). Novascotiannoutajan kohdalla Kennelliitto on asettanut seuraavat pentujen rekisteröintiedellytykset:

PEVISA 1.1.2015 - 31.12.2017:
Pentujen vanhemmista tulee ennen astutusta olla lonkkakuvauslausunto, kyynärkuvauslausunto ja voimassa oleva silmätarkastuslausunto. Rekisteröinnin raja-arvona on lonkkaniveldysplasian aste C ja kyynärniveldysplasian aste 1. Silmätarkastuslausunto ei astutushetkellä saa olla 24 kk vanhempi. Perinnöllistä kataraktaa, PRA:ta, gRD:tä tai tRD:tä sairastavan koiran jälkeläisiä ei rekisteröidä. Jos koiralla on todettu mRD, on se paritettava RD:n suhteen terveen koiran kanssa. Molemmilla vanhemmilla tulee astutushetkellä olla prcd-PRA-geenitestin tulos: terve (A), kantaja (B). Yhdistelmät terve/terve (AA) ja terve/kantaja (AB) sallitaan. Kahden geenitestillä terveeksi (AA-yhdistelmä) todetun koiran jälkeläiset voidaan tallentaa terveinä (A) myös polveutumismäärityksen perusteella. Urokselle rekisteröidään korkeintaan 40 jälkeläistä kuitenkin niin, että viimeinen rajan ylittävä pentue rekisteröidään kokonaisuudessaan. Lisäksi rodun rotukohtaisiin erityisehtoihin tehtiin lisäys, jonka mukaan uroksen tulee astutushetkellä olla täyttänyt 24 kk.

EHDOTETTU UUSI PEVISA
Pentujen vanhemmista tulee ennen astutusta olla lonkkakuvauslausunto, kyynärkuvauslausunto ja voimassa oleva silmätarkastuslausunto. Rekisteröinnin raja-arvona on lonkkaniveldysplasian aste C ja kyynärniveldysplasian aste 1. Silmätarkastuslausunto ei astutushetkellä saa olla 24 kk vanhempi. Perinnöllistä kataraktaa, PRA:ta, gRD:tä tai tRD:tä sairastavan koiran jälkeläisiä ei rekisteröidä. Jos koiralla on todettu mRD, on se paritettava RD:n suhteen terveen koiran kanssa. Urokselle rekisteröidään korkeintaan 40 jälkeläistä kuitenkin niin, että viimeinen rajan ylittävä pentue rekisteröidään kokonaisuudessaan. Lisäksi uroksen tulee astutushetkellä olla täyttänyt 24 kk.