Vuosikokous

Aika: 28.4.2018 klo 13
Paikka: Laaksokatu 1, Lahti (Itä-Hämeen marttojen tila).

HUOMIO: Kokouspaikka muuttunut, uusi kokouspaikka on  Laaksokatu 1, Lahti (Itä-Hämeen marttojen tila).

Tollerilehden numerossa 4/2017 on väärä osoite!

 

Esityslista

1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta
3. Kokouksen laillisuuden toteaminen
4. Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi
5. Pöytäkirjantarkastajien (2) valinta
6. Ääntenlaskijoiden (2) valinta
7. Vuoden 2017 toimintakertomus
8. Vuoden 2017 tulos ja tase sekä tilintarkastajien/toiminnantarkastajien lausunto
9. Tili- ja vastuuvapauden päättäminen
10. Hallituksen vuosikokoukselle tekemät aloitteet
11. Jäsenten tekemät esitykset ja aloitteet, jotka on jätetty kirjallisesti hallitukselle kuukautta ennen vuosikokousta
12. Kokouksen hyväksymät muut asiat ottaen huomioon yhdistyslain 24 §:n määräykset
13. Kokouksen päättäminen