Syyskokous

Aika: 24.11.2019 klo 14
Paikka: Hämeenlinna

​ESITYSLISTA

1. Kokouksen avaus

2. Hyväksytään kokouksen työjärjestys 

3. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri 

4. Valitaan kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa 

5. Valitaan kaksi (2) ääntenlaskijaa 

6. Todetaan kokouksen laillisuus 

7. Valitaan yhdistykselle puheenjohtaja

8. Valitaan hallituksen varsinaiset jäsenet erovuorossa olevien tilalle sääntöjen 12 § noudattaen
sekä kaksi (2) varajäsentä

9. Valitaan kaksi (2) toiminnantarkastajaa ja heidän varamiehensä

10. Esitetään toimintasuunnitelma ja talousarvio tulevalle toimintavuodelle (kalenterivuosi)

11. Määrätään liittymis- ja jäsenmaksut seuraavalle kalenterivuodelle

12. Käsitellään hallituksen syyskokoukselle tekemät esitykset ja aloitteet

13. Käsitellään jäsenten tekemät esitykset ja aloitteet, jotka on jätetty kirjallisesti hallitukselle
kuukautta ennen syyskokousta 

14. Käsitellään kokouksen hyväksymät muut asiat ottaen huomioon yhdistyslain 24 §:n määräykset

15. Kokouksen päättäminenIlmoittaudu kokoukseen sähköpostilla sihteeri@tollerit.fi 21.11. mennessä. Ilmoittautuneille lähetetään sähköpostitse tarkemmat saapumisohjeet kokouspaikalle.