Vuosikokous

Aika: 13.8.2020 klo 18
Paikka: Etänä

Covid-19 epidemian takia Novascotiannoutajat ry:n vuosikokous ja samalla tili- ja vastuuvapauden myöntäminen vuoden 2019 hallitukselle siirtyy yhdistyksen säännöistä poiketen elokuulle. Vuosikokous järjestetään etäkokouksena 13.8. klo 18. Valtioneuvoston kokouksessa 30.4.2020 on hyväksytty väliaikainen poikkeama yhdistyslakiin, joka mahdollistaa etäkokouksen järjestämisen Covid-19 epidemian leviämisen rajoittamiseksi, vaikka etäkokousta ei olisi yhdistyksen säännöissä sallittu.

 

Novascotiannoutajat ry – vuosikokous 2020

 

Aika: 13.8.2020 kello 18

Paikka: Etäkokous (Microsoft Teams)

 

Esityslista

1. Kokouksen avaus

2. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta

3. Kokouksen laillisuuden toteaminen

4. Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi

5. Pöytäkirjantarkastajien (2) valinta

6. Ääntenlaskijoiden (2) valinta

7. Vuoden 2019 toimintakertomus

8. Vuoden 2019 tulos ja tase sekä tilintarkastajien/toiminnantarkastajien lausunto

9. Tili- ja vastuuvapauden päättäminen

10. Hallituksen vuosikokoukselle tekemät aloitteet

11. Jäsenten tekemät esitykset ja aloitteet, jotka on jätetty kirjallisesti hallitukselle kuukautta

ennen vuosikokousta

12. Kokouksen hyväksymät muut asiat ottaen huomioon yhdistyslain 24 §:n määräykset

13. Kokouksen päättäminen

 

 

Kokoukseen ilmoittaudutaan sähköpostilla etukäteen 6.8. mennessä: sihteeri@tollerit.fi. Kokoukseen osallistujille lähetetään ennen kokousta sähköpostilla osallistumislinkki ja ohjeet, miten etäkokouksessa toimitaan.

Vuosikokouksen jälkeen luvassa vapaamuotoista keskustelua yhdistyksen toiminnasta. Mieltä askarruttavia kysymyksiä yhdistyksen hallitukselle voi lähettää ennakkoon kokoukseen ilmoittautumisen yhteydessä tai kysyä voi suoraan Teams-kokouksen keskustelun kautta.