Vuosikokous

Aika: 25.4.2021 klo 15

Novascotiannoutajat ry – vuosikokous 2021

Aika: 25.4.2021 kello 15

Paikka: ? / Etäkokous (Microsoft Teams)

 

Esityslista

1. Kokouksen avaus

2. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta

3. Kokouksen laillisuuden toteaminen

4. Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi

5. Pöytäkirjantarkastajien (2) valinta

6. Ääntenlaskijoiden (2) valinta

7. Vuoden 2020 toimintakertomus

8. Vuoden 2020 tulos ja tase sekä tilintarkastajien/toiminnantarkastajien lausunto

9. Tili- ja vastuuvapauden päättäminen

10. Hallituksen vuosikokoukselle tekemät aloitteet

11. Jäsenten tekemät esitykset ja aloitteet, jotka on jätetty kirjallisesti hallitukselle kuukautta

ennen vuosikokousta

12. Kokouksen hyväksymät muut asiat ottaen huomioon yhdistyslain 24 §:n määräykset

13. Kokouksen päättäminen