Vuosikokous

Aika: 18.5.2022 klo 18
Paikka: Teams

Kutsu Novascotiannoutajat ry:n vuosikokoukseen 2022

Tervetuloa yhdistyksemme vuosikokoukseen. Ilmoittautumiset sähköpostilla yhdistyksen sihteerille (sihteeri@tollerit.fi) 16.5. mennessä.

Suosittelemme yhä vahvasti etäosallistumista.

Aika: ke 18.5.2022 kello 18

Paikka: Teams-videoneuvottelu / Kouvola

 

Esityslista

1. Kokouksen avaus

2. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta

3. Kokouksen laillisuuden toteaminen

4. Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi

5. Pöytäkirjantarkastajien (2) valinta

6. Ääntenlaskijoiden (2) valinta

7. Vuoden 2021 toimintakertomus

8. Vuoden 2021 tulos ja tase sekä tilintarkastajien/toiminnantarkastajien lausunto

9. Tili- ja vastuuvapauden päättäminen

10. Novascotiannoutajien jalostuksen tavoiteohjelma ja PEVISA 2023-2027.

  • Esitetään hyväksyttäväksi Jalostuksen tavoiteohjelma vuosille 2023-2027. Luettavissa täältä 
  • Esitetään hyväksyttäväksi uusi PEVISA vuosille 2023-2027.Uuden PEVISA-ohjelman sisältö on kokonaisuudessaan seuraavanlainen:

    "Ennen astutusta on oltava voimassa oleva lonkkakuvauslausunto ja kyynärkuvauslausunto. Rekisteröinnin raja-arvona on lonkkaniveldysplasian aste C ja kyynärniveldysplasian aste 1. Silmätarkastuslausunto astutushetkellä ei saa olla 24 kk vanhempi. Perinnöllistä kataraktaa, PRA:ta, gRD:tä tai tRD:tä sairastavan koiran jälkeläisiä ei rekisteröidä. Jos koiralla on todettu mRD, on se paritettava RD:n suhteen terveen koiran kanssa. Urokselle rekisteröidään korkeintaan 40 jälkeläistä kuitenkin niin, että viimeinen rajan ylittävä pentue rekisteröidään kokonaisuudessaan. Uroksen ja nartun tulee astutushetkellä olla täyttänyt 24 kk.”

11. Rodunomaisten kokeiden sääntömuutos. Kts. Liitteet alla.

12. Jäsenten tekemät esitykset ja aloitteet, jotka on jätetty kirjallisesti hallitukselle kuukautta ennen vuosikokousta 

13. Kokouksen hyväksymät muut asiat ottaen huomioon yhdistyslain 24 §:n määräykset

14. Kokouksen päättäminen

 

Rodunomaisten lajien sääntömuutosehdotus:

Liitteet