Syyskokous

Aika: 27.11.2022 klo 15

Novascotiannoutajat ry – syyskokous 2022

Aika: sunnuntaina 27.11.2022 kello 15

Paikka: Microsoft Teams 


Tervetuloa syyskokoukseen!

Ilmoittaudu mukaan etukäteen sähköpostitse sihteeri@tollerit.fi ja saat ennen kokousta sähköpostiisi Teams-linkin, jonka kautta pääset liittymään mukaan kokoukseen. Viimeinen ilmoittautumispäivä 24.11.2022. 
 

Esityslista

1. Kokouksen avaus

2. Hyväksytään kokouksen työjärjestys 

3. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri 

4. Valitaan kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa 

5. Valitaan kaksi (2) ääntenlaskijaa 

6. Todetaan kokouksen laillisuus 

7. Valitaan yhdistykselle puheenjohtaja

8. Valitaan hallituksen varsinaiset jäsenet erovuorossa olevien tilalle sääntöjen 12 § noudattaen sekä kaksi (2) varajäsentä

9. Valitaan kaksi (2) toiminnantarkastajaa ja heidän varamiehensä

10. Esitetään toimintasuunnitelma ja talousarvio tulevalle toimintavuodelle (kalenterivuosi)

11. Määrätään liittymis- ja jäsenmaksut seuraavalle kalenterivuodelle

12. Käsitellään hallituksen syyskokoukselle tekemät esitykset ja aloitteet

13. Käsitellään jäsenten tekemät esitykset ja aloitteet, jotka on jätetty kirjallisesti hallitukselle kuukautta ennen syyskokousta

14. Käsitellään kokouksen hyväksymät muut asiat ottaen huomioon yhdistyslain 24 §:n määräykset

15. Kokouksen päättäminen