Syyskokouksessa päätettyä

1.12.2017

Viime viikonloppuna järjestettiin yhdistyksen syyskokous Helsingissä. Kokouksessa tehtiin mm. seuraavat päätökset:

Puheenjohtajajana vuonna 2018 jatkaa Krista Hakkala. Hallituksesta erovuorossa olivat Noora Vilén, Mari Ahlgren ja Maija Mäkinen. Erovuoroisista Mari ja Maija valittiin jatkamaan hallituksessa myöskin kaudella 2018-2019 ja uutena mukaan hallitukseen valittiin Johanna Joukainen. Varajäseninä ensi vuonna jatkavat Päivi Vikberg ja Nina Pellikka.

Toiminnantarkastajiksi vuodelle 2018 valittiin Minna Helenius ja Antti Terävä, varalla Noora Lintula ja Saara Kaartinen.

Yhdistyksen jäsenmaksut päätettiin pitää ennallaan. Varsinaiset jäsenet 25€, perhejäsenet 6€, pentuejäsenet 10€, ulkomailla asuvat jäsenet 35€ ja liittymismaksu 5€.

Hallitus esitti syyskokoukselle PEVISA:an muutosta siltä osin, että PRA testitulosten tallennusmahdollisuutta ei oteta pakollisena käyttöön eli PRA:ta koskeva osuus poistettaisiin nykyisestä PEVISA:sta. Syyskokous hyväksyi esityksen yksimielisesti.

Hyväksytyn PEVISA:n sisältö:

Pentujen vanhemmista tulee ennen astutusta olla lonkkakuvauslausunto, kyynärkuvauslausunto ja voimassa oleva silmätarkastuslausunto. Rekisteröinnin raja-arvona on lonkkaniveldysplasian aste C ja kyynärniveldysplasian aste 1. Silmätarkastuslausunto ei astutushetkellä saa olla 24 kk vanhempi. Perinnöllistä kataraktaa, PRA:ta, gRD:tä tai tRD:tä sairastavan koiran jälkeläisiä ei rekisteröidä. Jos koiralla on todettu mRD, on se paritettava RD:n suhteen terveen koiran kanssa.

Urokselle rekisteröidään korkeintaan 40 jälkeläistä kuitenkin niin, että viimeinen rajan ylittävä pentue rekisteröidään kokonaisuudessaan. Lisäksi uroksen tulee astutushetkellä olla täyttänyt 24 kk.


Toimintasuunnitelma vuodelle 2018 (.pdf)