Hallitus 2019

7.1.2019

Tollerihallituksen vuoden 2019 ensimmäinen kokous järjestettiin sunnuntaina 6.1. Helsingissä / Skypellä. Kokouksessa valittiin toimihenkilöt ja asetettiin toimikunnat vuodelle 2019. 

Uutena puheenjohtajana aloitti syyskokouksessa pestiin valittu Heidi Vuoria. Varapuheenjohjaksi valittiin Mari Ahlgren. Puheenjohtaja Heidi toimii myös noutajarotujärjestöjen yhteistyötoimikunnan (YTTMK) edustajana ja Mari varaedustajana. Aluetoimintavastaavana aloittaa Lotta Blomqvist ja yhteistyövastaavana Johanna Joukainen. Putiikin ottaa haltuun Krista Hakkala ja putiikin varasto muuttaa lähiaikoina Klaukkalaan. Uutta putiikinpitäjää etsitään kuitenkin edelleen! Muut toimihenkilöt pysyivät ennallaan.

Toimikuntiin tuli totuttuun tapaan jonkin verran henkilöstömuutoksia. Suurinpana muutoksena kuitenkin on TOKO ja RALLYTOKO -toimikuntien yhdistyminen lajien yhteiseksi TOKO ja RALLYTOKO -toimikunnaksi, jonka puheenjohtajaksi valittiin Hanna-Mari Kinnunen. Tänä vuonna Tollershow järjestetään Tampereella Saija Pankakosken johtaman näyttelytoimikunnan toimesta. Lisäksi jalostustoimikunnassa vaihtui puheenjohtaja, kun pitkään mukana ollut Riikka Tarvonen jättäytyi pois ja puheenjohtajana aloitti Hilkka Mäkitalo. 

Kokouksessa päätettiin mm. seuraavaa:

  • Yhdistys tukee vuoden 2017 tapaan kasvattajien itse järjestämiä kahvittelu-/keskustelutuokioita 50€/tapaaminen. Tapaamisia voi pitää 1/alue (Länsi-, Etelä-, Itä-, Keski- ja Pohjois-Suomi). Tästä lähtien päätös on voimassa toistaiseksi, joten kasvattajakahveja voi järjestää vuosittain.
  • Jätetään jatkossa Tolleri-lehdestä pois kokonaan omistajatiedot kaikista muista tuloksista paitsi yhdistyksen omien kokeiden /näyttelyiden tuloksista tai edustusjoukkkueiden saavuttamista tuloksista. 
  • Vuokrataan uusi halvempi varasto Tolleriputiikille Klaukkalasta.
  • Kaikki 1.1.2019 jälkeen yhdistyksen maksamat päivärahat ja kilometrikorvaukset on ilmoitettava Tulorekisteriin. Tätä varten korvauksen saajan henkilötunnus on aina ilmoitettava taloudenhoitajalle korvauspyynnön yhteydessä.