Hallituksen järjestäytymiskokous 2022

29.1.2022

Novascotiannoutajat ry:n vuoden 1. hallituksen kokous pidettiin sunnuntaina 16.1. etäkokouksena. Kokouksessa valittiin toimihenkilöt ja vahvistettiin toimikuntien kokoonpanot vuodelle 2022.

 

Hallituksen puheenjohtajana jatkaa Tuula Taskinen, varapuheenjohtajana Satu Soini ja sihteerinä Terhi Lakka. Vuoden 2022 alusta hallituksessa aloitti uutena varajäsenenä Susanna Luomanen.

 

Novascotiannoutajat ry:n edustajaksi YTTMK:an valittiin Mari Pohjola ja varajäseneksi Terhi Lakka. Putiikille etsitään uutta pitäjää. Muilta osin toimihenkilöt säilyivät ennallaan.

 

Kokouksessa päätettyä:

  • Yhdistyksen sisäinen kilometrikorvaus on puolet verottajan kilometrikorvauksesta eli 0,23€/km. Kilometrikorvaushakemukset lähetetään hallitukselle (sihteeri(a)tollerit.fi) hyväksyttäviksi. Vuonna 2022 kokopäiväraha 45€ ja osapäiväraha 20€, päivärahoja maksetaan vain erillisestä anomuksesta.

  • Aluetoimikunnilla on käytettävissä tuttuun tapaan 200€/vuosi toimintarahaa. Hakemusten perusteella myönnettävästä lisärahasta päätettiin poistaa maksimisumma ja hallitus myöntää tätä oman harkintansa mukaan.

  • Yhdistyksen terveystukikampanjat säilyvät ennallaan.

  • Brit Care jatkaa yhdistyksen sponsorina myös vuonna 2022.

  • Hallituksen seuraava Teams-kokous pidetään 27.3.2022 klo 19 alkaen