Muutokset jalostussuosituksiin 1.1.2018

4.12.2017

Novascotiannoutajien JTO:ta on päivitetty tämän vuoden ajan ja Kennelliiton Jalostustieteellinen Toimikunta (JTT), joka käsittelee rotujen JTO:t, on tällä kertaa lukenut JTO:n aiempaa tarkemmin ja antanut paljon kommentteja, joista osa on pakollisia muutoksia, jotka vaikuttavat yhdistyksen jalostussuosituksiin.

Kommenttien pohjalta, jalostustoimikunnan ehdotuksesta, yhdistyksen hallitus on päättänyt alla olevista muutoksista yhdistyksen jalostussuosituksiin. Jalostussuositukset tulevat voimaan 1.1.2018:

Astuminen ja synnytys

JTT kommentoi että jalostussuosituksissa pitäisi olla myös kirjattu kriteerit nartulle, ei vain urokselle.

Vanha jalostussuositus:
Ei jalostukseen: Uros, joka ei kykene astumaan luonnollisesti.

Uusi jalostussuositus 1.1.2018 alkaen:

Käytetään jalostukseen koiria jotka lisääntyvät luonnollisesti; narttuja, joilla on selkeät kiimat, jotka antavat astua normaalisti ja ovat hyviä emoja, ja uroksia jotka astuvat normaalisti ja joilla on hyvä sukupuolivietti.

Ei jalostukseen: Uros, joka ei kykene astumaan luonnollisesti. Kahdesti sektioitu narttu, jonka jälkeläisten osalta on tehtävä seurantaa. Narttu, joka ensimmäisen pentueensa kohdalla ei kykene ilman syytä synnyttämään luonnollisesti tai huolehtimaan normaalisti jälkeläisistään.

Keinosiemennystä käytettäessä kasvattajien tulee noudattaa SKL:n keinosiemennystä koskevaa eettistä ohjeistusta: https://www.kennelliitto.fi/sites/default/files/ks-ohje_2017.pdf

Luonne

JTT kommentoi että jalostussuosituksissa tulisi olla kirjattuna myös millaista koiraa luonteeltaan suositellaan käytettäväksi jalostuksessa. Tollerin rotumääritelmässä on kuvailtu kohdassa käyttäytyminen ja luonne millainen tollerin pitäisi olla, yhdistys suosittelee käytettävän jalostukseen koiria, jotka vastaavat luonteeltaan rotumääritelmää.

Vanha jalostussuositus:
Ei jalostukseen: Koira on arka tai aggressiivinen.
Harkiten jalostukseen: Jos koira on keskittymiskyvytön, äänekäs, yliseksuaalinen tai ääniherkkä, ei jalostuskumppanilla saa olla samaa ongelmaa.
Suositus: Koira on mh-kuvattu, luonnetestattu tai sen luonne on muutoin osoitettu soveltuvaksi jalostukseen.

Uusi jalostussuositus 1.1.2018 alkaen (muutos merkitty kursivoiden):
Ei jalostukseen: Koira on arka tai aggressiivinen.
Harkiten jalostukseen: Jos koira on keskittymiskyvytön, äänekäs, yliseksuaalinen tai ääniherkkä, ei jalostuskumppanilla saa olla samaa ongelmaa.
Suositus: Koira on mh-kuvattu tai luonnetestattu, ja koiran luonne vastaa rotumääritelmää.