Novascotiannoutajien PEVISA 2018-2022

24.1.2018

Novascotiannoutajat ry:n syyskokous hyväksyi ehdotuksen muuttaa novascotiannoutajien PEVISAa. Kennelliiton jalostustieteellinen toimikunta on hyväksynyt syyskokouksen päätöksen mukaisesti novascotiannoutajille seuraavan rotukohtaisen PEVISA-ohjelman:

Pentujen vanhemmista tulee ennen astutusta olla lonkkakuvauslausunto, kyynärkuvauslausunto ja voimassa oleva silmätarkastuslausunto.

Rekisteröinnin raja-arvona on lonkkaniveldysplasian aste C ja kyynärniveldysplasian aste 1. Silmätarkastuslausunto ei astutushetkellä saa olla 24 kk vanhempi. Perinnöllistä kataraktaa, PRA:ta, gRD:ta tai tRD:ta sairastavan koiran jälkeläisiä ei rekisteröidä. Jos koiralla on todettu multifokaalinen RD, on se paritettava RD:n suhteen terveen koiran kanssa.

Urokselle rekisteröidään korkeintaan 40 jälkeläistä kuitenkin niin, että viimeinen rajan ylittävä pentue rekisteröidään kokonaisuudessaan.

Ohjelma on voimassa 1.1.2018- 31.12.2022.

Lisäksi rodulla on voimassa seuraava rotukohtainen erityisehto: Uroksen tulee astutushetkellä olla täyttänyt 24 kk.