Tollereiden hammasongelmat

7.2.2019

Kartoitamme tollereilla esiintyviä hammasongelmia. Hammasongelmat usein mielletään vanhuuteen liittyviksi vaivoiksi, mutta niillä voi olla perinnöllistä taipumusta, jos ne puhkeavat nuoremmalla iällä. Koira ei yleensä itse osaa kertoa hammaskivusta tai särystä tai ainakaan sen tarkemmasta sijainnista. Usein käykin niin, että hammasongelmat huomataan sivulöydöksenä ja omistaja tiedostaa lemmikkinsä hammassairauden vasta kivun helpotuttua hammasoperaation jälkeen. Toivommekin, että mahdollisimman moni hampaiden kanssa ongelmia tollerillaan kohdannut täyttäisi lomakkeen. Koiran iällä ei ole merkitystä, myös vanhempien ja edesmenneiden koirien tiedot ovat tarpeellisia. Kyselystä on jätetty pois tapaturmaisesti lohjenneet hampaat. Lomake käsitellään haluttaessa täysin luottamuksella.

Hammaskysely