Uudet MH-luonnekuvaus, luonnetesti ja luonteen jalostustarkastuksen ihanneprofiilit

27.5.2022

Luonnetoimikunta on kevään aikana tehnyt uudet MH-luonnekuvauksen ja luonnetestin ihanneprofiilit, mitkä Kennelliitto ja Novascotiannoutajat ry:n hallitus ovat hyväksyneet. Ihanneprofiilit on tehty Kennelliiton uusien pohjien mukaisesti, missä käyttäytymistä arvioidaan neljän eri tason mukaan. Koodi kertoo, onko kyseinen ominaisuus tai tapa toimia juuri novascotiannoutajalle ihanteellinen, hyväksyttävä, ei-toivottava vai hylkäävä.

Huomioitavaa on, että vaikka joku osio arvioidaan ei-toivottavaksi tai hylätyksi, se ei tarkoita, että luonnekuvaus tai luonnetesti olisi kokonaisuudessa hylätty. Toivomme, että ihanneprofiili herättelisi kasvattajia huomioimaan jalostuksessa tarkemmin ne luonteenpiirteet mitkä on arvioitu ei-toivottavaksi tai hylätyksi. Ihanneprofiilit auttavat kasvattajia, jotta voidaan välttää yhdistämästä koiria, joilla on samoja ei-toivottuja luonteenpiirteitä.

Ihanneprofiileista löytyy myös kuvattujen/testattujen tollereiden tulosten jakaantuminen, joten oman koiran tuloksia voi vertailla myös muiden tollereiden tuloksiin.

https://www.tollerit.fi/tolleri/luonteen-testaus/