Jalostustoimikunta tiedottaa 10/2014

7.10.2014

(Uutiset julkaistu Tolleri 3/2014:ssa)

- Tollerien epilepsia

Kanadasta on kantautunut tietoa (ks. Alison Strangin ja Gail MacMillanin kirjaa koskeva uutinen alla), että Ontarion Eläinlääketieteellisessä Yliopistossa oltaisiin viime aikoina havaittu tolleriepileptikkojen määrän lisääntymistä. Tämän lisäksi 

sairastuneiden koirien on todettu olevan sukua toisilleen, joten jatkossa suomalaistenkin kasvattajien olisi syytä pitää epilepsia mielessä tulevia jalostusvalintoja tehdessään. Jalostustoimikunta toivoisi, että sellaisten epilepsiaa sairastavien tollerien, joista ei ole tehty toimikunnalle sairausilmoitusta, omistajat ilmoittaisivat koiriensa sairaudesta toimikunnalle, jotta sairauden esiintyvyydestä Suomessa saataisiin mahdollisesti lisätietoa.
 

- Hannes Lohen tutkimusryhmän tolleriprojektit

Siitä, kun suomalainen geneetikko Hannes Lohi tutkimusryhmineen aloitti yhteistyönsä Tollerikerhon kanssa, on kulunut jo lähemmäs kymmenen vuotta. Yhteistyön alkumetreillä yhdistys yhdessä monen vapaaehtoisen kanssa järjesti näytteenottotilaisuuksia ympäri Suomen ja niissä kerättiinkin valtavat määrät verinäytteitä tutkimuskäyttöön. Vaikka viime vuosina yhdistys ei enää olekaan aktiivisesti järjestänyt näytteenottotilaisuuksia, on tutkimusryhmän projekteja seurattu yhä aktiivisesti. Nyt parhaillaankin Lohen ryhmässä eläinlääkäriopiskelija tekee lisenssiaattityötään SLE-sairauden esiintyvyydestä tollereilla.

Tällä hetkellä tutkimusryhmän aktiiviset tolleriprojektit kaipailevat verinäytteitä steriiliin aivokalvontulehdukseen, Tollarsjukaniin tai SLE:hen sairastuneista koirista sekä epileptikkotollereista. Jos siis tollerillasi on todettu jokin em. sairauksista ja haluat auttaa tieteellisessä tutkimuksessa, pyydä seuraavan eläinlääkärikäynnin yhteydessä eläinlääkäriä ottamaan koirastasi verinäyte ja lähetä se tutkimusryhmälle. Lisätietoja näytteiden toimittamisesta tutkimusryhmälle saa jalostustoimikunnalta sekä tutkimusryhmän nettisivuilta.

 

- Steriilin aivokalvontulehduksen periytyvyydestä uutta tietoa

Englantilainen tutkimusryhmä tutki kuudelta rodulta seuraavien muuttujien vaikutusta steriilin aivokalvontulehduksen (eli A/M eli SRMA) puhkeamiseen: rokotukset, vuodenaika, koiran maantie-teellinen sijainti, sukupuoli, oliko koira steriloitu/kastroitu ja rotu. Tässä aineistossa, johon ei oltu otettu mukaan novascotiannoutajia, vain rodulla havaittiin olevan tilastollisesti merkittävä vaikutus steriilin aivokalvontulehduksen puhkeamiseen. Tulosta voidaan pitää osoituksena siitä, että ainakin kuudella tutkitulla ja keskenään hyvin erityyppisellä rodulla sairaus on perinnöllistä alkuperää. (Lähde: Rose JH, Kwiatkowska M, Henderson ER, Granger N, Murray JK, Harcourt-Brown TR. The Impact of Demographic, Social, and Environmental Factors on the Development of Steroid-Responsive Meningitis-Arteritis (SRMA) in the United Kingdom. J Vet Intern Med. 2014 Apr 28. doi: 10.1111/jvim.12360. Epub 2014 Apr 28.)

 

- Uusi SKL:n hyväksymä laboratorio Suomessa

Novascotiannoutajien yleisin silmäsairaus PRA-prcd on eräs PEVISA:an kuuluvista jalostuskoirien terveystarkastuksista. Toistaiseksi Kennelliitolla ei ole ollut mahdollisuutta tallentaa PRA-testituloksia, minkä vuoksi PRA-testaus e ole ollut pakollista, mutta mikäli Kennelliiton geenitestitulosten tallennushanke etenee toivotusti, PRA-testi otetaan yhdeksi PEVISA-ehdoksi tulevan vuoden aikana. Alkujaan Kennelliitto ilmoitti hyväksyvänsä vain Optigenilta tilatut PRA-testit, mutta keväällä 2014, viralliseksi PRA-testejä tekeväksi laboratorioksi hyväksyttiin myös kuopiolainen Movet. Lisätietoa löytyy heidän kotisivuiltaan: http://www.movet.fi/.

 

- Alison Strangin ja Gail MacMillanin tollerikirjan uusittu versio

Monen pidempään tollereita harrastaneen kirjahyllystä löytyy Alison Strangin ja GailMacMillanin ”tolleriraamatuksikin” kutsuttu kirja ”The Nova Scotia Duck Tolling Retriever”. Se on monipuolinen teos (yli 250 sivua) sisältäen valtavan määrän rotutietoutta. Nyt kirjasta on julkaistu uusittu versio, jossa on paljon uusia kuvia, minkä lisäksi myös tekstisisältöä on joiltain osin uusittu. Kirjasta löytyy luettavaa riviharrastajille, mutta ennen kaikkea se on tietopaketti, jonka soisi jokaisen tollerikasvattajan lukevan. Kirjaa voi tilata sen kustantajalta, mutta on myös mahdollista, että mikäli kiinnostusta kirjan hankintaan löytyy enemmänkin, myöhemmin järjestetään vielä yksi kimppatilaus Suomeen. Yksi yhteistilaus on jo järjestetty ja tällöin kirjan hinnaksi tuli 34 e (sis. alv ja postituskulut Suomeen). Mikäli kiinnostuit kirjan kimppatilauksesta, ota yhteyttä Saija Pankakoskeen (saija.pankakoski@gmail.com).