Novascotiannoutajien uusi Perinnöllisten vikojen ja sairauksien vastustamisohjelma (PEVISA) astuu voimaan 1.1.2015.

19.12.2014

Vuoden 2015 alusta lähtien novascotiannoutajien PEVISA-vaatimukset muuttuvat silmäpeilauslausunnon voimassaolon osalta. Jatkossa silmätarkastuslausunto ei saa astutushetkellä olla 24 kk vanhempi (vuoden 2014 loppuun asti 12 kk). PRA-geenitestauspakkoa ei edelleenkään saatu mukaan rotukohtaisiin erityisehtoihin, koska Kennelliitolla ei ole vielä valmiuksia geenitestitulosten tallennukseen.

Lisätietoja PEVISA-ehdoista täältä tai jalostustoimikunnalta, email: jalostus@gmail.com.