Tollereilta löydetty uusi aivoperäinen sairaus

20.2.2015

Muutamalla tollerilla on vast’ikää diagnosoitu ennen tuntematon sairaus, degeneratiivinen enkefalopatia. Siihen liittyy tyypillisesti unihäiriöoireita sekä tietyn aivoalueen, häntätumakkeen, kuolio. Sairaus on luonteeltaan etenevä ja sairaudella on usein kohtalokkaat seuraukset. Siihen ei ole olemassa lääkehoitoa. Sairauden uskotaan olevan perinnöllinen.

Degenerativiinen enkefalopatia on neurologinen sairaus, eikä sen oireita osata vielä tällä hetkellä yksiselitteisesti kuvata. Sairastuneiden koirien perusteella kansainvälinen tutkimusryhmä on kuitenkin kyennyt listaamaan tiettyjä oireita, joista on eläinlääkäreille apua sairauden diagnosoinnissa. Häntätumakkeen tuhoutumisesta seuraa usein motorisia ongelmia, joiden lisäksi sairastuneilla koirilla on oppimis- ja/tai keskittymisvaikeuksia. Motoriset ongelmat ilmenevät esimerkiksi hyppäämisvaikeuksina, holtittomina liikkeinä tai kömpelyytenä. Sairastuneilla yksilöillä voi myös esiintyä aggressiivisuutta ihmisiä tai toisia koiria kohtaan. 

Vastaavia oireita voi kuitenkin aiheuttaa myös muut sairaudet. Edellämainittujen oireiden lisäksi degeneratiiviseen enkefalopatiaan sairastuneilla koirilla on havaittu kaksi erikoispiirrettä: pystyasennossa uiminen ja unihäiriöt. Tietenkään uimaan opettelevat pentukoirat eivät ole automaattisesti sairaita, eikä satunnaisesti normaalista poiketen uneksivalla, joskus syvemmin nukkuvalla tai heräämisvaikeuksista kärsivällä koiralla myöskään ole automaattisesti degeneratiivinen enkefalopatia. Ne saattavat kuitenkin olla sairauden ensimerkkejä.

Degeneratiivinen enkefalopatia diagnosoidaan magneettikuvasta, missä näkyy sairaudelle tyypilliset muutokset aivoissa. 

Sukutauluihin perustuvan alustavan arvion mukaan degeneratiivinen enkefalopatia periytyy autosomaali resessiivisesti eli siis samalla tavalla kuin tollerien PRA. Sairauden aiheuttavaa geeniä ei ole kuitenkaan vielä paikannettu, joten toistaiseksi siihen ei ole olemassa geenitestiä. Tutkimusryhmä Missourin yliopistossa Yhdysvalloissa jatkaa yhä geenin etsintää ja he ottavat kiitollisena vastaan verinäytteitä koirista, joilla voidaan oireiden ja/tai magneettikuvien perusteella epäillä olevan degeneratiivinen enkefalopatia. Jalostustoimikunta auttaa mielellään tutkimusryhmän kontaktoinnissa ja/tai näytteiden lähetyksessä, mikäli omistaja näin haluaa. Tutkimusryhmä auttaa tarvittaessa myös suomalaisia eläinlääkäreitä sairauden diagnosoinnissa. Mikäli koirallasi diagnosoidaan degeneratiivinen enkefalopatia, jalostustoimikunta toivoo saavansa tiedon tästä. Informoithan samalla myös koirasi kasvattajaa, jotta hän pystyy huomioimaan sairauden tulevia jalostusvalintoja tehdessään.

Tutkimusryhmän yhteystiedot löytyvät linkistä: http://www.caninegeneticdiseases.net/toller/

Englanninkielinen tiedote