Jalostustiedustelulomaketta uusittu

12.8.2015

Jalostustiedustelulomaketta on hieman uudistettu. Tavoitteena on saada enemmän tietoja jalostuskoirasta, sen terveystilanteesta, luonteesta ja ominaisuuksista. Myös tuore valokuva koirasta on liitettävä tiedusteluun. Jalostustoimikunta haluaa jatkossa auttaa myös uroksen omistajia, jotka hekin voivat kysyä taustatietoja suunnitellusta yhdistelmästä, erillinen lomake urosten omistajille julkaistaan myöhemmin, sitä ennen tiedusteluja voi tehdä sähköpostitse jalostus(a)tollerit.fi. Huomioitavaa kuitenkin on että ko. tyyppisissä kyselyissä, jalostustoimikunta voi ainoastaan antaa tietoja koskien kotimaisia narttuja.

Jalostustoimikunnan palvelut on tarkoitettu sellaisille yhdistyksen jäsenille, jotka sitoutuvat noudattamaan yhdistyksen periaatteita jalostustoiminnassaan.

Jalostuskoirien tulee olla vähintään 22 kk vanhoja, ja koirasta on oltava PEVISA-tulokset. Lisäksi pyydetään vapaamuotoinen lyhyt kuvaus suunnitellusta jalostusyksilöstä, nartun arvioitu juoksun alkamisaika ja vähintäänkin yksi oma uros/narttuehdotus. Tiedustelussa kysytään myös mm. koirien näyttely- ja koetuloksia, mahdollista MH-kuvaustulosta sekä luonnetestin suorittamista.

Kasvattajan/uroksen omistajan on lähetettävä tiedustelu vähintään kuukautta ennen nartun arvioitua juoksuajan alkamista.

Linkki: Jalostustiedustelulomake