Muutokset jalostussuosituksiin ja sitoumuskasvattajien kriteereihin

14.11.2016

Novascotiannoutajat ry:n hallitus on kokouksessaan 12.11. hyväksynyt seuraavat muutokset jalostussuosituksiin sekä sitoumuskasvattajien kriteereihin.

 

Jalostussuositusten muutokset:

  1. Lisätään suosituksena Degeneratiivisen Enkefalopatian (DE) testaus
    • Yhdistys on testin saapumisen jälkeen suositellut testausta kaikille jalostukseen käytettäville koirille. Tämä lisäys jalostussuosituksiin tuo tämän erillisen suosituksen yhdistyksen virallisten jalostussuositusten piiriin. Vaatimuksena jalostussuosituksissa on edelleen että kantajalle tulee käyttää geneettisesti terveeksi todettua kumppania.
  2. Poistetaan CEA erikseen mainittuna testinä jalostussuosituksista.
    • CEA-testaus ei ole ollut enää viime päivityksen jälkeen vaatimus / varsinainen suositus jalostuskoirille. Kriteerinä sitoumuskasvattajalistalla ololle on edelleen vaatimus, jonka mukaan muun kuin ulkonäköön vaikuttavan geenin kantajalle käytettävän kumppanin oltava terve.
    • Testaus poistetaan erillisenä mainintana jalostussuosituksista sillä testiin liittyvät viimeisemmät tieteelliset julkaisut viittaavat testin olevan enemmänkin markkeritesti kuin varsinaisen sairauden testaava testi. Tätä tukee myös muutamat tapaukset, joissa CEA B-koira on saanut silmäpeilauksessa sairaan diagnoosin. Linkki tutkimukseen: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/age.12405/abstract

Jalostussuositukset: http://www.tollerit.fi/jalostus-ja-terveys/toimintaperiaatteet/

Lisäksi hallitus hyväksyi muutoksen sitoumuskasvattajille asetettuihin kriteereihin PRA:n osalta. Aiemmin kriteereissä on ollut vaatimuksena PRA-testauksen tekeminen nartulle. Tämä lause muutetaan muotoon, jota alun perinkin asiassa on haettu ja minkä mukaan on toimittu, eli nartun PRA status on oltava tiedossa, joko testauksen tai vanhempien statuksen perusteella.

Sitoumuskasvattajille asetetut kriteerit: http://www.tollerit.fi/pentuvalitys/kasvattajat/