DNA-geenipankkikuulumisia

20.5.2010

Lohen tutkimusryhmän DNA-pankissa on tällä hetkellä noin 800 tollerinäytettä, joista suomalaisten koirien näytteitä on hieman yli 500. Pitämällä koirien terveystiedot ajan tasalla eli ilmoittamalla muutoksista tutkimusryhmälle nämä näytteet tarjoavat mahdollisuuden tollereille päästä mukaan myös muihin kuin nyt jo käynnissä olevaan tollarsjuka-tutkimukseen. 

Terveystietojen päivitys onnistuu sähköisellä lomakkeella

Monessa tutkimuksessa ollaan keräämässä näytteitä jatkotutkimuksia varten ja tässä alla on esimerkkejä siitä, mihin tollerinäytteitä voitaisiin hyödyntää, mikäli ryhmä saa riittävästi vastauksia alla oleviin kyselyihin sellaisten koirien, joilla on kyseinen sairaus tai jotka ilmentävät kyseistä ominaisuutta, omistajilta.

HUOM! Käyttäytymislomakkeisiin toivotaan vastauksia arkojen ja ylivilkkaiden lisäksi myös niiden vastakohdista eli rohkeista ja rauhallisista yksilöistä. Kivesvika- ja hammaspuutoskyselyihinkin kannattaa vastata normaalikiveksisten ja -hampaisten koirien osalta, koska kontrollikoiriksi voidaan valita esim. hammaspuutostutkimukseen vain sellaisia yksilöitä, joilla tiedetään varmasti olevan normaali hampaisto.

Neurologiset sairaudet:
Epilepsia

Silmäsairaudet:
Distichiasis / cilia aberranta 

Käyttäytyminen:
Arkuus/ääniarkuus
ADHD (keskittymiskyvyttömyys, yliaktiivisuus ja impulsiivisuus)

Muut ominaisuudet:
Kivesvika
Hammaspuutos