Uusi tutkimusprojekti: Lonkkanivelen kasvuhäiriöt

21.1.2012

Koiran lonkkanivelen kasvuhäiriö on koirien yleisin tuki- ja liikuntaelimistön kasvuhäiriö. Se voidaan määritellä perinnölliseksi lonkkanivelen löysyydeksi, jonka seurauksena lonkkamalja ei kehity normaalisti. Lonkkanivelen kasvuhäiriö johtaa usein nivelrikkoon. Se periytyy polygeenisesti eli siihen vaikuttaa useita eri geenejä. Lonkkanivelen kasvuhäiriötä tavataan lähes kaikilla roduilla, mutta yleisintä se on suurilla ja jättiroduilla. 

Lue lisää tutkimusprojektista täältä

Vaikkei novascotiannoutajat kuulukaan tässä vaihessa tutkimuksen kannalta tärkeimpiin rotuihin, kannattaa tollerien, joilla on todettu kohtalainen tai vakava lonkkanivelen kasvuhäiriö, verinäyte toimittaa tutkimusryhmälle.