CEA-lista

Suomen novascotiannoutajien CEA/CH-statuksia

CEA-lista (Päivitetty 20.6.2019)
 

Tulosten lähettäminen

Jos novascotiannoutajasi on testattu CEA-testillä tai tulos tiedetään vanhempien statuksien perusteella, ilmoitathan tuloksen listalle lisättäväksi oheisella lomakkeella: geenitestin tuloksen ilmoittaminen listalle. Kiitos!

CEA:n periytymistapa:

CEA periytyy kuten PRA eli resessiivisesti yhden viallisen geenin välityksellä. CEA on resessiivinen eli väistyvä ominaisuus, joten jos yksilö saa edes toiselta vanhemmaltaan terveen geenin, pysyy se itse terveenä. Sairastunut yksilö on saanut viallisen geenin molemmilta vanhemmiltaan. Sairastuneen yksilön molemmat vanhemmat siis kantavat sairautta.

YhdistelmäJälkeläisten keskimääräiset osuudet
A + AA100 % 
A + BA50 %B50 % 
A + C B100 % 
B + BA25 %B50 %C25 %
B + C B50 %C50 %
C + C C100 %


A = terve, ei CEA/CH-kantaja, "clear"
B = terve, CEA/CH-kantaja, "carrier"
C = genotyypiltään CEA/CH-sairas, "affected"

CEA = koira on silmäpeilauksella todettu CEA-sairaaksi
CEA? = koira on silmäpeilauksessa saanut merkinnän CEA-sairas, tulkinnanvarainen
* = koiraa ei ole testattu, mutta sen tulos tiedetään vanhempien tai jälkeläisten tulosten perusteella
BC* = koiraa ei ole testattu, mutta vanhempien tai jälkeläisten tulosten perusteella tiedetään, että se ei voi olla A-tyyppiä
Vanhemmat sarakkeessa: AB* = koiraa ei ole testattu, mutta vanhempien tai jälkeläisten tulosten perusteella tiedetään, että se ei voi olla C-tyyppiä

CEAsta

CEA-kantajien määrä novascotiannoutajien keskuudessa on Optigenin pienen otannan perusteella arviolta noin 5%. Otantaan otettujen koirien näyte on saatu Optigenille PRA-testiä varten USA:sta, Kanadasta ja Euroopasta lähetetyistä näytteistä. Kaikilla otantaan otetuilla koirilla on eri vanhemmat ja eri omistaja. CEA-C tyypin koirien osuudeksi on arveltu noin puolta prosenttia (0,5%).

Tollerien CEA:sta on vain vähän tietoa, sillä maailmanlaajuisestikin CEA:han sairastuneita novascotiannoutajia on tiedossa vähän. Optigen on pienen otannan perusteella arvioinut, että CEA käyttäytyy tollereilla samoin kuin collieilla ja todennut collieiden geenitestin toimivan myös tollereilla.

CEA:ssa ja PRA:ssa on sairastuvuuden suhteen eroja. Suurin osa PRA-C tyypin koirista sairastuu lopulta PRA:han eli sokeutuu. CEA:ssa taas on eri muotoja:

  • Lievin muoto CRD (Chorioretinal dysplasia) ei vaikuta koiran näkökykyyn. Se on havaittavissa parhaiten silmäpeilauksessa 5-8 viikon ikäisillä pennuilla. Sen jälkeen silmässä oleva pigmentti saattaa estää muutoksien näkymisen. Nämä koirat säilyttävät normaalin näkökyvyn läpi elämänsä.
  • Coloboma: kuoppa tai reikä näköhermon päässä. Colobomakaan ei yleensä vaikuta koiran näkökykyyn ellei kuoppa/reikä ole ylettömän suuri. Todennäköisesti koira näkee näkökentässään hämärän pisteen. Coboloma ja CRD eivät muutu pahemmaksi koiran vanhetessa.
  • Ablaatio: Verkkokalvon irtauma. Verkkokalvo irtautuu alustastaan joko yhdestä tai useammasta kohdasta, tällöin kalvo löystyy, poimuttuu ja näkökyky heikkenee. Mikäli verkkokalvo irtoaa kokonaan, on silmä sokea. (Suurimmassa osassa ablaatiota verkkokalvo irtoaa kokonaan). Tämä kuitenkin on erittäin harvinaista ja lisäksi se esiintyy useimmiten vain toisessa silmässä, jolloin näkökykyä ei menetetä kokonaan. Ablaatio on ainut ilmenemismuodoista, joissa saattaa tapahtua tilan huononemista.

CEA aiheuttaa harvoin koiralle täydellisen sokeuden. Ei ole täysin satunnaista tai ympäristöstä johtuvaa, mikä CEA C-tyypin koirista sairastuu vakavampaan muotoon (coloboma, ablaatio) ja mikä pysyy terveenä. Oletetaan, että on joku geneettinen syy eli jotkut muut geenit, jotka aiheuttavat CEA:n etenemisen osalla koirista.
Lähteet: Optigenin Collie-info ja Suomen Collieyhdistys ry

Lisätietoja:

OptiGen
OptiGen: CEA in the collie breeds