DE-lista

Suomen novascotiannoutajien DE-statuksia

DE-lista (Päivitetty 25.5.2020)

Tulosten lähettäminen

Jos novascotiannoutajasi on testattu OFA:n DEN-testillä tai tulos tiedetään vanhempien statuksien perusteella, ilmoitathan tuloksen listalle lisättäväksi oheisella lomakkeella: Geenitestin tuloksen ilmoittaminen listalle. Kiitos!

Degenerativiinen enkefalopatia (DE)

on neurologinen sairaus, eikä sen oireita osata vielä tällä hetkellä yksiselitteisesti kuvata. Sairastuneiden koirien perusteella kansainvälinen tutkimusryhmä on kuitenkin kyennyt listaamaan tiettyjä oireita, joista on eläinlääkäreille apua sairauden diagnosoinnissa. Häntätumakkeen tuhoutumisesta seuraa usein motorisia ongelmia, joiden lisäksi sairastuneilla koirilla on oppimis- ja/tai keskittymisvaikeuksia. Motoriset ongelmat ilmenevät esimerkiksi hyppäämisvaikeuksina, holtittomina liikkeinä tai kömpelyytenä. Sairastuneilla yksilöillä voi myös esiintyä aggressiivisuutta ihmisiä tai toisia koiria kohtaan.

Vastaavia oireita voi kuitenkin aiheuttaa myös muut sairaudet. Edellämainittujen oireiden lisäksi degeneratiiviseen enkefalopatiaan sairastuneilla koirilla on havaittu kaksi erikoispiirrettä: pystyasennossa uiminen ja unihäiriöt. Tietenkään uimaan opettelevat pentukoirat eivät ole automaattisesti sairaita, eikä satunnaisesti normaalista poiketen uneksivalla, joskus syvemmin nukkuvalla tai heräämisvaikeuksista kärsivällä koiralla myöskään ole automaattisesti degeneratiivinen enkefalopatia. Ne saattavat kuitenkin olla sairauden ensimerkkejä.

Degeneratiivinen enkefalopatia diagnosoidaan magneettikuvasta, missä näkyy sairaudelle tyypilliset muutokset aivoissa.

Sairaudelle on kehitetty myös geenitesti (DEN), jonka voi tilata OFA:n sivuilta (https://www.ofa.org/).

DE:n periytymistapa:

DE periytyy resessiivisesti yhden viallisen geenin välityksellä, samaan tapaan kuin PRA. DE on resessiivinen eli väistyvä ominaisuus, joten jos yksilö saa edes toiselta vanhemmaltaan terveen geenin, pysyy se itse terveenä. Sairastunut yksilö on saanut viallisen geenin molemmilta vanhemmiltaan. Sairastuneen yksilön molemmat vanhemmat siis kantavat sairautta.

Yhdistelmä Jälkeläisten keskimääräiset osuudet
Clear + Clear Clear 100 %  
Clear + Carrier Clear 50 % Carrier 50 %  
Clear + Affected   Carrier 100 %  

Carrier + Carrier

Clear 25 % Carrier 50 % Affected 25 %
Carrier + Affected   Carrier 50 % Affected 50 %
Affected + Affected   Affected 100 %


Clear = terve, ei DE-kantaja
Carrier = terve, DE-kantaja
Affected = genotyypiltään DE-sairas