PRA-lista

Suomen novascotiannoutajien PRA-prcd-statuksia

PRA-lista (Päivitetty 1.9.2021)

 

Tulosten lähettäminen

Jos novascotiannoutajasi on testattu PRA-prcd-testillä tai tulos tiedetään vanhempien statuksien perusteella, ilmoitathan tuloksen listalle lisättäväksi oheisella lomakkeella: geenituloksen ilmoittaminen listalle. Kiitos!

Huomio! Listalla julkaistaan silmäpeilaustulos vain, jos tulos on PRA. Älä siis lähetä tervettä silmäpeilaustulosta lomakkeella, sillä se kertoo vain nykyhetken tilanteen, eikä kantajuus näy silmäpeilauksella.

PRA:n periytymistapa:

PRA periytyy resessiivisesti yhden viallisen geenin välityksellä. PRA on resessiivinen eli väistyvä ominaisuus, joten jos yksilö saa edes toiselta vanhemmaltaan terveen geenin, pysyy se itse terveenä. Sairastunut yksilö on saanut viallisen geenin molemmilta vanhemmiltaan. Sairastuneen yksilön molemmat vanhemmat siis kantavat sairautta.

YhdistelmäJälkeläisten keskimääräiset osuudet
A + AA100 % 
A + BA50 %B50 % 
A + C B100 % 
B + BA25 %B50 %C25 %
B + C B50 %C50 %
C + C C100 %

 

A = terve, ei PRA-prcd-kantaja (geenitesti, ei silmäpeilaus!)
B = terve, PRA-prcd-kantaja (geenitesti, ei silmäpeilaus!)
C = genotyypiltään PRA-prcd-sairas (geenitesti, ei silmäpeilaus!)

PRA = koira on silmäpeilauksella todettu PRA-sairaaksi
PRA? = koira on silmäpeilauksessa saanut merkinnän PRA-sairas, tulkinnanvarainen
* = koiraa ei ole testattu, mutta sen tulos tiedetään vanhempien tai jälkeläisten tulosten perusteella
BC* = koiraa ei ole testattu, mutta vanhempien tai jälkeläisten tulosten perusteella tiedetään, että se ei voi olla A-tyyppiä
Vanhemmat sarakkeessa: AB* = koiraa ei ole testattu, mutta vanhempien tai jälkeläisten tulosten perusteella tiedetään, että se ei voi olla C-tyyppiä

PRAsta

Novascotiannoutajilla selkeästi yleisin PRA:n muoto on PRA prcd. Novascotiannoutajilla käytetty PRA-prcd testi testaa juuri tuota PRA:n muotoa. Testin nimi on "prcd Mutation Test for PRA". Suomessa ei ole löydetty yhtään tapausta muun tyypin PRA:ta novascotiannoutajilta.

Optigenin tiedoite 1.6.2005:
"In the case of PRA, also keep in mind that not all retinal disease is PRA and not all PRA is the form currently detectable in your breed. Accurate diagnosis is essential. A dog can test as normal or carrier, yet be affected by a different type of PRA. Although more than one type of retinal degeneration probably occurs in every breed, by far the most common type of PRA for your breed is the type currently being tested by OptiGen."