Pentuvälityskriteerit

Pentuvälityskriteerit 1.1.2019 alkaen:

TERVEYS

* Jos koiralla tiedetään olevan joku vakava sairaus (autoimmuunisairaus, epilepsia tai muu elämänlaatuun merkittävästi vaikuttava sairaus, kuten esim vaikea allergia) ei sen jälkeläisiä hyväksytä pentuvälitykseen. Poikkeus voidaan tehdä, jos kyse on peittyvästi periytyvästä sairaudesta, jota voidaan testata geenitestillä (esim PRA).

* lonkkanivelen kasvuhäiriö (dysplasia). Pentuvälitykseen hyväksytään lonkkaviasta vapaiden (A tai B) yksilöiden jälkeläisiä. Mikäli käytetään C-lonkkaista koiraa, tulee se yhdistää joko A-lonkkaiseen koiraan, jonka oma indeksi on vähintään 100, tai yhdistelmän lonkkaindeksien keskiarvo on oltava vähintään 100.

* kyynärnivelen kasvuhäiriö. Pentuvälitykseen hyväksytään kyynärniveldysplasia-vapaiden yksilöiden jälkeläisiä (kyynärät 0/0) sekä koiran, jolla on kyynärissään lievät muutokset (1/1), jälkeläisiä silloin, jos yhdistelmän toisella osapuolella kyynärät ovat terveet (0/0).

* PRA: Narttu on geenitestattu tai sen PRA-status on muuten tiedossa yksiselitteisesti. Vähintään toinen pentueen vanhemmista on oltava A-tyyppiä.

Kennelliiton ohjeiden mukaan koirien tulee olla tutkittuja PEVISA sääntöjen mukaisesti astutushetkellä. Syntyvän pentueen sukusiitosprosentti saa neljässä polvessa (vanhemmat + kolme sukupolvea) olla enintään 6,25 %. Uusintayhdistelmiä ei oteta välitykseen.

AIKAISEMMAT PENTUEET

Nartulla kyseessä saa olla korkeintaan kolmas Suomessa syntyvä pentue ja välitykseen tulevan ja edellisen pentueen syntymällä on oltava vähintään 12kk väliä. Uroksen käyttöä rajoittaa PEVISA:n urosrajoitus: Urokselle rekisteröidään korkeintaan 40 jälkeläistä kuitenkin niin, että viimeinen rajan ylityksen aiheuttava pentue rekisteröidään kokonaisuudessaan.

IKÄ

Sekä uroksen että nartun tulee olla astutushetkellä vähintään 24kk.

Nartun tulee olla alle 6-vuotias ensimmäisen pentueensa syntyessä.

TULOKSET

Molemmilla jalostuskoirilla tulee olla yksi vähintään H:n arvoinen näyttelytulos vähintään 18kk iässä tai Tollershown (tai vastaavan) X-luokassa sellainen arvostelu, jonka jalostustoimikunta tulkitsee vähintään samantasoiseksi

MUUTA

Kasvattajan tulee olla Novascotiannoutajat ry:n jäsen ja toimia kasvatustyössään Suomen Kennelliiton ja Novascotiannoutajat ry:n yleisten toimintaperiaatteiden mukaisesti. Pentuvälitykseen otetaan vain yhdistyksen sitoumuskasvattajien pentueita.

Säännöt koskevat 1.1.2019 ja sen jälkeen välitettäväksi ilmoitettavia pentueita. Jalostustoimikunta voi perustellusta syystä poiketa pentuvälityskriteereistä päätöksensä perustellen.