MH-luonnekuvaus

MH-luonnekuvaus (Mentalbeskrivning Hund, MH) on alun perin Ruotsissa kehitetty menetelmä koirien luonteen arviointiin. MH-luonnekuvaus antaa arvokasta tietoa koiran luonteesta. Muita hyviä luonteen arviointikeinoja novascotiannoutajille ovat muun muassa taipumuskoe sekä luonnetesti.

MH-luonnekuvauksessa koira käy läpi kymmenen eri osiota, joissa kuvataan koiran käyttäytymisreaktioita. Koiran reaktiot kirjataan kaavakkeelle, jonka koiranohjaaja saa mukaansa kuvauksen lopuksi. Lisäksi MH-kuvaajat antavat koiran suorituksesta suullisen arvion.

Ohessa novascotiannoutajille luotu ihanneprofiili MH-kuvauksia varten. Se laadittiin keväällä 2012 yhdistyksen jäsenille avoimessa tilaisuudessa, jonka pohjustuksena oli MH-kuvaaja ja Opaskoirakoulun johtaja Riitta Liimataisen luento ihanneprofiilin tekemisestä. Profiilin laatimisessa käytettiin apuna myös Marianne Ahon päättötyönä tekemän novascotiannoutajien luonnekyselyn tuloksia. Liimataisen, yhdistyksen luonnetoimikunnan ja hallituksen lisäksi profiliia oli työstämässä sekä tolleriharrastajia että kasvattajia. Tämän jälkeen ihanneprofiilin käsitteli ja hyväksyi Suomen Kennelliiton luonnetoimikunta. Profiili kuvaa luonteeltaan rodunomaisen novascotiannoutajan käyttäytymistä MH-kuvauksen eri osa-alueilla.

Huom:
2c. LEIKKI 1: kohta 4 suositeltavin vaihtoehto ja kohta 3 toiseksi suositeltavin.
6e. YLLÄTYS: kohta 2 suositeltavin vaihtoehto ja kohta 1 toiseksi suositeltavin.

Tollerin ihanneprofiili (.pdf)