Rodunomaiset lajit

© Mikko Ahti

Taipumuskoe - NOU

Noutajien taipumuskokeella pyritään toteamaan onko koiran luonne kyseiselle noutajarodulle tyypillinen ja onko koiralla edellytyksiä koulutettavaksi pienriistan talteenottoon ja noutajien metsästyskokeeseen. Kokeessa testataan mm. koiran suhtautumista vieraisiin ihmisiin ja koiriin, koiran itseluottamusta ja aloitekykyä, suhtautumista laukauksiin, vainun käyttöä, hakuintoa, noutohalua, nouto-otetta, riistan palauttamista, uimahalua sekä yhteistyöhalukkuutta. Suomen muotovalion arvon saaminen edellyttää taipumuskokeen hyväksyttyä suorittamista.

NOU1-tuloksen saavuttaneet novascotiannoutajat

Palkintodami

© Mikko Ahti

Noutajien Metsästyskoe - NOME

Noutajien kylmän riistan metsästyskokeeseen (NOME B) voivat osallistua taipumuskokeen läpäisseet koirat. Kokeen tarkoituksena on arvioida koirien soveltuvuutta ja halua työskennellä metsästyksenomaisissa tehtävissä ja olosuhteissa. Nome jakaantuu alokas-, avoimeen ja voittajaluokkaan. Noutajien käyttövalion arvon (FI KVA) saadakseen koiran tulee saavuttaa voittajaluokasta kolme ykköspalkintoa, hyväksytty käytännön metsästyskoe sekä näyttelyssä olla palkittu laatumaininnalla H vähintään 15kk ikäisenä.

Lämpimän riistan metsästyskoe (NOME A) suoritetaan todellisissa metsästystilanteissa. Toistaiseksi yksikään tolleri ei ole Suomessa osallistunut NOME A -kokeeseen.

Novascotiannoutajien parhaat NOME-tulokset

© Riikka Tarvonen

Working Test - WT

WT-kokeet testaavat noutajien metsästyskäyttöön soveltuvuutta kenttäkokeen muodossa. Koe suoritetaan damein rastitehtävinä. Kokeessa on kolme luokkaa: alokas-, avoin ja voittajaluokka. Alokasluokkaan vaaditaan NOU-tulos.

Novascotiannoutajien parhaat WT-tulokset

© Riikka Tarvonen

Novascotiannoutajien Tollauskoe (Tollingjaktprov)

Novascotiannoutajien tollauskoe (Tollingjaktprov, TJP) on virallinen koemuoto Ruotsissa ja Tanskassa. Kokeen tarkoituksena on arvioida koirien soveltuvuutta ja halua työskennellä metsästyksenomaisissa tehtävissä ja olosuhteissa, kuten NOME B-kokeessakin, lisättynä lintujen houkuttelulla. Koe suoritetaan kylmällä riistalla, sorsilla ja ylemmissä luokissa kokeessa on myös hanhi. Tollauskoe jakaantuu alokas-, avoimeen ja voittajaluokkaan. Novascotiannoutajien käyttövalion arvon tollauksessa Ruotsissa (SE J(t)CH) saadakseen koiran tulee saavuttaa voittajaluokasta kolme ykköspalkintoa (vähintään kahdelta eri tuomarilta), hyväksytty käytännön metsästyskoe, jossa myös lintujen houkuttelu testataan, sekä olla näyttelyssä palkittu laatumaininnalla H vähintään 15kk ikäisenä.

Suomalaisten novascotiannoutajien parhaat TJP-tulokset