NOME-valmennustiimi

Nome-valmennustiimi on noutajien rodunomaisten lajien aktiiviharrastajista koostuva treeniryhmä, jonka pääasiallinen tarkoitus on auttaa tollereiden ohjaajia viemään omia tollereitaan metsästyskokeiden ylempiin luokkiin ja saavuttamaan siellä tuloksia. Rinkiin voivat hakea koirakot, joilla on tuloksia noutajien rodunomaisista lajeista: WT, NOME-B tai NOME-A.

Tiimi kouluttautuu vuoden aikana kolmesti. Vuoden 2020 ajan kouluttajana toimii Santtu Narkilahti. Kaikki yhdistyksen jäsenet ovat tervetulleita seuraamaan koulutuksia. Koulutusten ajasta ja paikasta tiedotetaan yhdistyksen sivuilla. 

Valmennustiimi järjestää yhdistyksen jäsenille koulutustilaisuuksia. Näistä tiedotetaan erikseen.
Nome-valmennustiimiin voi hakea syksyllä 2019.

Lisätietoja tiimin yhteyshenkilöltä Annina Nurmikiveltä: annina.nurmikivi@gmail.com

Tiedote valmennustiimiin hausta

VALMENNUSTIIMIN SÄÄNNÖT

Tiimin tarkoitus

Valmennustiimin pääasiallinen tarkoitus on auttaa novascotiannoutajien ohjaajia viemään omia novascotiannoutajiaan metsästyskokeiden (WT, Nome-A, Nome-B) ylempiin luokkiin ja saavuttamaan siellä tuloksia. 

Tiimiin hakeminen

Tiimiin voivat hakea tavoitteellisesti ylempiin luokkiin harjoittelevat yhdistyksen jäsenet novascotiannoutajiensa kanssa. Tiimiin hakevalla koirakolla tulee olla tulos metsästyskokeesta kuluvalta tai edelliseltä vuodelta. Nome-toimikunta määrittelee tiimin jäsenten lopullisen määrän, mutta minimimäärä on 4 jäsentä. 

Tiimin jäsenten velvollisuudet

Tiimin jäsenillä on velvollisuus kalenterivuosittain osallistua nome-toimikunnan tai tiimin itsensä järjestämiin koulutuksiin tai kokeisiin joko kouluttajana tai talkoolaisena tai vaihtoehtoisesti talkoilemalla yhdistyksen järjestämässä kokeessa. Tiimin tulee tuottaa järjestämistään koulutuspäivistä tollerilehteen materiaalia. Tiimin koordinoija on vapautettu em. velvoitteista. Tiimin tulee järjestää vähintään yksi koulutuspäivä / vuosi.

Vastuu velvoitteiden täyttämisestä on tiimiläisellä itsellä ja tiimi raportoi velvoitteen täyttymisen nome-toimikunnan kautta hallitukselle. Tiimille valitaan vetäjä tiimin jäsenistä tai nome-toimikunnan jäsenistä. Vetäjän tehtävänä on huolehtia koulutusten koordinoinnista. Tiimin jäsenten tulee sitoutua osallistumaan vähintään yhteen metsästyskokeeseen kalenterivuoden aikana. Jos näin ei tapahdu, vapautetaan koirakon paikka viimeistään tiimin täydennyshakuun mennessä. Nome-toimikunta voi harkintansa mukaan jättää vapauttamatta esim koko kauden sairaana olleen koirakon paikan.

Kustannusten jakaminen

Yhdistys tukee tiimin toimintaa kattamalla 50% kouluttajan palkkiosta enintään kolmeen koulutuspäivään kalenterivuotta kohden. Lopuista kuluista vastaavat tiimin jäsenet itse tai nome-toimikunta niin päättäessään.