Jalostus ja terveys

Novascotiannoutajat ry:n jalostustoimikunta antaa apua ja opastusta koirien jalostusta koskevissa kysymyksissä. Näiltä sivuilta löydät myös kattavasti tietoa novascotiannoutajien jalostuksesta ja terveydestä. 

Novascotiannoutajat ry on laatinut jalostusohjeet ja jalostussuositukset, joihin jokaisen pentuetta suunnittelevan toivotaan tutustuvan. Sivuilta löytyy myös novascotiannoutajien jalostuksen tavoiteohjelma

Kasvattajat voivat pyytää jalostustoimikunnalta urosehdotuksia ja toimikunnan mielipiteitä omista urosvaihtoehdoistaan tekemällä jalostustiedustelun. Tiedustelu tehdään vähintään kuukautta ennen arvioitua juoksua.

Jalostuksen päämääränä on pyrkiä parantamaan rodun terveyttä. Järkevän jalostuksen avulla voidaan parantaa tilannetta perinnöllisten sairauksien osalta.  Ottamalla selvää oman koiran terveydestä voi jokainen tollerin omistaja auttaa tämän tärkeän päämäärän saavuttamisessa. On ensiarvoisen tärkeää, että jokainen tolleri terveystutkitaan (lonkat, kyynärät, silmät) riippumatta siitä, aiotaanko koiraa koskaan käyttää jalostukseen.

Jalostustoimikunta toivoo, että kaikilta jalostukseen käytettäviltä koirilta testataan PRA ja DE, mikäli koiran statusta ei voida suoraan päätellä sen sukulaisten statuksista.

Terveystulokset: autoimmuunisairauslista ja geenitestit

Terveyskyselyt: tollerin terveyskysely kaikille omistajille, geenitestituloksien ilmoittaminen ja muut kyselyt jalostukseen liittyen

(c) Mikko Ahti