Tukikampanjat

Geenitestikampanja (2023)

Novascotiannoutajat ry tukee vuoden 2023 aikana tilattuja tai valmistuneita CDDY, JADD, DE, CDMC ja CLAM -geenitestejä 20€:lla. Tuki maksetaan yhdistyksen jäsenten novascotiannoutajien testituloksista jälkikäteen, kun tulosraportti lähetetään yhdistykselle.

Tukea maksetaan vuoden 2023 aikana 20€ yhtä koiraa kohti. Jos koirasi on saanut tukea aiempina vuosina, se ei ole oikeutettu tukeen. 
Tukea ei makseta, jos geenitestin hinta alle 20 €.

Tuen haku⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠

Luonnekampanja (voimassa toistaiseksi)

Tukea yhdistyksen jäsenten omistamien tollereiden luonnetesteihin ja MH-kuvauksiin osallistumiselle.

Yhdistys tukee yhdistyksen jäsenten omistamien tollereiden osallistumista luonnetesteihin ja MH-kuvauksiin. Tavoitteena on, että saisimme paremman kuvan rotumme tämänhetkisestä luonnekehityksestä ja yhä useampi jalostukseen käytetty koira olisi saanut arvion luonteestaan. 

Tuki koskee muita kuin Novascotiannoutajat ry:n järjestämiä testejä, koska niiden hinnassa alennus on jo valmiiksi osallistujamaksussa. Tuen suuruus on 15€ luonnetestissä ja 30€ MH-kuvauksessa. Tuki on haettavissa yhdistykseltä, kun tulos näkyy Kennelliiton jalostustietojärjestelmässä. Tuen voi saada samalle koiralle vain yhdestä testistä. Tuki on voimassa toistaiseksi.

Tuen haku

NOU1-palkintodami (pysyvä)

Palkinto noutajien taipumuskokeen läpäisseille yhdistyksen jäsenten omistamille tollereille

Novascotiannoutajat ry haluaa palkita noutajien taipumuskokeen läpäisseitä tollereita puutiikista tilattavalla palkintodamilla

Tuki kuolinsyyn selvittämiseen

Novascotiannoutajat ry tukee muiden kuin onnettomuuden takia nuorehkona kuolleiden novascotiannoutajien ruumiinavausten kustannuksia.

Novascotiannoutajien terveys-, sairaus- ja lopulta myös kuolinsyiden seuranta on tärkeää rodun elinvoimaisuuden ja hyvinvoinnin kannalta. Novascotiannoutajat ry:n jalostustoimikunta seuraa jatkuvasti rodun terveystilannetta. Mikäli rodussa ilmenee vakavia sairauksia, niiden leviäminen pyritään estämään ennen sairauksien muuttumista ongelmaksi. Kuolinsyyn selvitys on tarpeen, jos koira kuolee yllättäen ilman selitystä tai diagnoosista ei ole päästy selvyyteen koiran eläessä. Patologin suorittama kuolinsyyn selvitys auttaa kasvattajia jatkotyössään, ja se palvelee usein myös koiragenetiikan tutkijoita.

Novascotiannoutajat ry tukee muiden kuin onnettomuuden takia nuorehkona kuolleiden novascotiannoutajien ruumiinavausten kustannuksia. Tukisumma on 50 €/koira.

Yhdistys toivoo, että tuki kannustaa omistajia lähettämään koira tutkittavaksi.


Ehdot korvauksen saamiseen on:

  • Novascotiannoutaja on rekisteröity Suomen kennelliittoon (FI, EJ)
  • Koiran kuolinsyy on jokin muu kuin onnettomuus tai aiemmin diagnosoitu sairaus
  • Tukea maksetaan koirasta, joka on kuollessaan 3 vko-5 vuotta.
  • Koiran kuolinsyy on julkinen ja sen saa julkaista yhdistyksen nettisivuilla
  • Yhdistys saa luovuttaa tietoja koiran kuolinsyystä tutkimustarkoitukseen
  • Korvauksia ei makseta ulkomaille
  • Korvausta voi hakea koiran omistaja tai kasvattaja
  • Korvauksen hakijan tulee olla yhdistyksen jäsen
  • Korvaushakemukseen on liitettävä mukaan kuolinsyyraportti
  • Tuki on voimassa 8.6.2021 alkaen ja koskee vain tämän jälkeen menehtyneitä koiria.

Tuen haku