Tukikampanjat

Geenitestikampanja (2024)

Kannustusstipendi yhdistyksen jäsenten omistamien novascotiannoutajien geenitestauksesta.

Novascotiannoutajat ry tukee 20 € kannustusstipendillä vuoden 2024 aikana tilattuja tai valmistuneista CDDY, JADD, DE, CDMC tai CLAM-geenitestejä. Kannustusstipendiä voi hakea geenitestistä jälkikäteen, kun tulosraportti lähetetään yhdistykselle. Kannustusstipendin saa vuoden 2024 aikana kerran yhtä koiraa kohden. Jos koirasi on saanut vastaavanlaista tukea aiempina vuosina, se ei ole oikeutettu siihen. Stipendiä ei makseta, jos geenitestin hinta alle 20 €.

Tuen haku

Geenitestikampanja (2023)

Novascotiannoutajat ry tukee vuoden 2023 aikana tilattuja tai valmistuneita CDDY, JADD, DE, CDMC ja CLAM -geenitestejä 20€:lla. Tuki maksetaan yhdistyksen jäsenten novascotiannoutajien testituloksista jälkikäteen, kun tulosraportti lähetetään yhdistykselle.

Tukea maksetaan vuoden 2023 aikana 20€ yhtä koiraa kohti. Jos koirasi on saanut tukea aiempina vuosina, se ei ole oikeutettu tukeen. 
Tukea ei makseta, jos geenitestin hinta alle 20 €.

Tuen haku⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠

Luonnekampanja (voimassa toistaiseksi)


Kannustusstipendi yhdistyksen jäsenten omistamien novascotiannoutajien osallistumisesta luonnetesteihin ja MH-kuvauksiin.

 Novascotiannoutajat ry tukee kannustusstipendillä yhdistyksen jäsenten omistamien tollereiden osallistumista luonnetesteihin ja MH-kuvauksiin. Tavoitteena on, että saisimme paremman kuvan rotumme tämänhetkisestä luonnekehityksestä ja yhä useampi jalostukseen käytetty koira olisi saanut arvion luonteestaan. 

Stipendiä ei voi hakea Novascotiannoutajat ry:n järjestämistä testeistä, koska kannustusstipendi on huomioitu hinnassa. Stipendin suuruus on 15 € luonnetestissä ja 30 € MH-kuvauksessa. Kannustusstipendi on haettavissa yhdistykseltä, kun tulos näkyy Kennelliiton jalostustietojärjestelmässä ja sen voi saada samalle koiralle vain yhdestä testistä.

Tuen haku

NOU1-palkintodami (pysyvä)

Palkinto noutajien taipumuskokeen läpäisseille yhdistyksen jäsenten omistamille tollereille

Novascotiannoutajat ry haluaa palkita noutajien taipumuskokeen läpäisseitä tollereita puutiikista tilattavalla palkintodamilla

Kuolinsyyn selvittäminen

Kannustusstipendi yhdistyksen jäsenten omistamien novascotiannoutajien kuolinsyynselvittämiseen.

Novascotiannoutajien terveys-, sairaus- ja lopulta myös kuolinsyiden seuranta on tärkeää rodun elinvoimaisuuden ja hyvinvoinnin kannalta. Novascotiannoutajat ry:n jalostustoimikunta seuraa jatkuvasti rodun terveystilannetta. Mikäli rodussa ilmenee vakavia sairauksia, niiden leviäminen pyritään estämään ennen sairauksien muuttumista ongelmaksi. Kuolinsyyn selvitys on tarpeen, jos koira kuolee yllättäen ilman selitystä tai diagnoosista ei ole päästy selvyyteen koiran eläessä. Patologin suorittama kuolinsyyn selvitys auttaa kasvattajia jatkotyössään, ja se palvelee usein myös koiragenetiikan tutkijoita.

Novascotiannoutajat ry tukee muiden kuin onnettomuuden takia nuorehkona kuolleiden novascotiannoutajien ruumiinavausten kustannuksia. Kannustusstipendi on 50 €/koira.

Yhdistys toivoo, että tämä kannustaisi omistajia lähettämään koira tutkittavaksi.

 

Ehdot korvauksen saamiseen on:

  • Novascotiannoutaja on rekisteröity Suomen kennelliittoon (FI, EJ)
  • Koiran kuolinsyy on jokin muu kuin onnettomuus tai aiemmin diagnosoitu sairaus
  • Kannustusstipendi maksetaan koirasta, joka on kuollessaan 3 vko-5 vuotta.
  • Koiran kuolinsyy on julkinen ja sen saa julkaista yhdistyksen nettisivuilla
  • Yhdistys saa luovuttaa tietoja koiran kuolinsyystä tutkimustarkoitukseen
  • Kannustusstipendiä ei makseta ulkomaille
  • Kannustusstipendiä voi hakea koiran omistaja tai kasvattaja
  • Kannustusstipendin hakijan tulee olla yhdistyksen jäsen
  • Stipendihakemukseen on liitettävä mukaan kuolinsyyraportti
  • Kannustusstipendi on voimassa 8.6.2021 alkaen ja koskee vain tämän jälkeen menehtyneitä koiria.

Tuen haku