Minulleko tolleri?

Ohjeita pennunostajalle

Luonne

Novascotiannoutaja eli tolleri on luonteeltaan iloinen ja toimelias. Houkutteluominaisuuksien ansiosta tolleri tekee monesti vapaana ollessaan syöksähteleviä liikkeitä muistuttaen näin meitä alkuperäisestä käyttötarkoituksestaan. Tollerilla on loputon toimintatarmo, ja se yrittää kaikin tavoin saada omistajansa innostumaan yhdessä leikkimisestä. Tolleria voisi kuvailla koiramaailman sirkuspelleksi, joka tempuillaan koettelee jatkuvasti omistajansa nauruhermoja ja venymiskykyä. Luonteenpiirteistä löytyy myös aimo annos itsepäisyyttä sekä herkkyyttä. Tolleri suhtautuu kaikkiin ihmisiin hyväntahtoisesti. Silti oman lauman ihmiset ovat aikuiselle tollerille ne tärkeimmät, ja vieraat ihmiset voivat monesti olla tollerille täysin merkityksettömiä.

Harrastusmahdollisuudet

Novascotiannoutaja on monipuolinen harrastuskaveri. Se on metsästyskoira, joka on jalostettu pienriistan talteenottoon ja vesilintuja houkuttelevaksi noutajaksi käytännön metsästyksessä. Rodunomaisena kokeena toimii noutajien taipumuskoe eli NOU, jonka hyväksytysti suoritettuaan voi jatkaa noutajien kylmän riistan metsästyskokeisiin (NOME-B) tai noutoesineillä, dameilla, tehtävään noutajien working test -kokeisiin (WT). Taipumuskoe on yksinkertainen peruskoe, joka mittaa noutajan taipumuksia pienriistan talteenottajana. Novascotiannoutajilla on vahva noutamistaipumus jo pentuna. Työskentelyominaisuuksiltaan tolleri on erittäin intensiivinen. Metsästyskoirien jäljestämiskoe eli MEJÄ on myös suosittu koemuoto rodun piirissä. Tolleria hankkivan tulisikin miettiä kuinka pystyy tarjoamaan koiralleen rodunomaista tekemistä noutamisen ja jäljestämisen saralla.

Novascotiannoutajan kanssa voi mennä melkeinpä suoraan metsästä näyttelykehään, koska sen turkki on melko helppohoitoinen. Turkkia ei suuremmin trimmata näyttelyjä varten, vain korvat ja tassut siistitään. Rotu on noutajaroduista pienin, kevytrakenteisin ja ketterin, joten se sopii hyvin myös agilityyn. Sillä on kilpailuoikeudet palveluskoirakokeisiin ja se käy kaveriksi myös tottelevaisuuslajeihin, kuten Rally-tokoon tai TOKOon. Taitavana nenän käyttäjänä tolleri on elementissään mejä-metsissä, sekä nose work:ssa. Tolleri sopii hyvin moneen muuhunkin lajiin ja harrastamiseen.

Koulutettavuus

Novascotiannoutaja oppii helposti ja mielellään. Sen kouluttaminen vaatii kuitenkin kekseliäisyyttä, sillä se saattaa olla lyhytjännitteinen, herkkätunteinen ja voi kyllästyä asioiden toistamiseen. Kouluttamisessa on oltava johdonmukainen ja määrätietoinen, sillä rotu on älykäs ja menee sieltä, mistä aita on matalin. Tolleri oppii mielellään itse oivaltamalla ja parhaisiin tuloksiin päästään positiivisilla koulutusmenetelmillä.

Novascotiannoutaja perheessä

Novascotiannoutaja sopii myös perhekoiraksi, kunhan sille järjestetään tarpeeksi virikkeitä. Rotu sopii mainiosti aktiivisille ihmisille, jotka liikkuvat paljon luonnossa, mökkeilevät tai viettävät muuten paljon aikaa ulkoilmassa. Lenkkeilyn lisäksi tollerille pitää antaa jotain aivotoimintaa vaativaa tekemistä esimerkiksi harrastuslajin muodossa. Pelkkä lenkkeily ei riitä tyydyttämään tollerin tekemisen tarvetta. Tolleri sopii hyvin lapsiperheen koiraksi, mutta vaativana rotuna perheen aikuiset ovat aina koiran ensisijaisia hoitajia ja kouluttajia.

Vaikka tolleri ehkä turkkinsa puolesta sopisikin pihakoiraksi, niin se on sellaiseen liian seurallinen. Tolleri haluaa olla siellä missä muukin perhe. Se on myös liian tuttavallinen ja luoksepäästävä vahtikoiraksi. Tolleri sopii myös kerrostaloon, jos se tottuu kerrostalon ääniin pennusta pitäen.

Tollerin vilkkaus

Joissain koirakirjoissa mainitaan novascotiannoutajan kohdalla, että rotu ei sovi ensimmäiseksi koiraksi. Tämä tarkoittaa, että rotu on aktiivinen ja usein vilkas, ja helposti oppivana se oppii myös helposti ei-toivottuja asioita. Tämä johtaa epäjohdonmukaisissa käsissä usein sitten ongelmiin, joita joudutaan myöhemmin ratkaisemaan. Rodun energisyyden vuoksi yhdistys on ottanut kannan, että novascotiannoutajaa ei tule hankkia pelkästään seurakoiraksi ainakaan tottumattomiin käsiin.

Novascotiannoutaja ei ole "minikultsu". Se ei myöskään ole koko päivän sohvalla viihtyvä yksilö, vaan tarvitsee päivittäin virikkeitä ja melko paljon liikuntaa. Jos sinulla on pitkät työpäivät, varaudu siihen, että vapaa-aika kuluukin täysin koiran kanssa touhutessa. Tolleri on erittäin energinen varsinkin nuorena, jolloin se saattaa purkaa turhautumistaan pieniin tihutöihin sisätiloissa tai turhautuminen saattaa ilmentyä ei-toivottuna käyttäytymisenä. Tihutyöt tai käyttäytymisongelmat saattavat olla seurausta virikkeettömästä ympäristöstä ja tekemisen (harrastamisen/aivotyön ja/tai liikunnan) puutteesta, johon auttaa uusiin ympäristöihin tutustuminen ja koiran kanssa koulutuksiin meneminen. Aikuisena tolleri voi olla hyvinkin rauhallinen sisätiloissa, jos se on saanut tyydytettyä päivittäisen virikkeiden ja liikunnan tarpeensa.

Tutustu koiriin

Pelkän ulkonäön ja koirakirjojen kivojen kuvien perusteella ei kannata koskaan koirarotua valita. Mieti sopiiko rodulle ominainen luonne ja toiminnan tarve yhteen sinun toivomustesi kanssa. Pelkästään lukemalla et välttämättä saa oikeaa kuvaa koirarodusta. Kannattaa tutustua mahdollisimman moneen novascotianoutajaan ja keskustella omistajien kanssa rodusta. Käy katsomassa koiria kasvattajien luona, näyttelyissä, kokeissa ja muissa tapahtumissa. Novascotiannoutajat ry:n pentuneuvojalta saat myös rotukummien yhteystietoja, joiden kautta voi päästä paremmin tutustumaan rotuun.

Muistathan

Jokainen tolleri on yksilö. Vaikka yksi koira käyttäytyisikin tietyllä tavalla, saattaa toinen käyttäytyä aivan päinvastoin.

Koiran valinnassa maltti on valttia

Kun olet päätynyt novascotiannoutajaan, alkaa sopivan koiran etsintä. Kun "koirakuume" iskee, voi halu saada koira nopeasti olla kova. Ei kuitenkaan kannata rynnätä suin päin ensimmäisen eteen sattuvan pennun ostoon. Koska novascotiannoutajia on monen tyyppisiä sekä luonteeltaan että ulkonäöltään, kannattaa ensin päättää, millaisen koiran haluaa. Koira tulee olemaan kumppanisi keskimäärin 10 vuoden ajan, joten kannattaa käyttää aikaa sopivan pennun etsintään.

Pennun vanhempien ja kasvattajan valinta

Tutustumalla pentujen vanhempiin saat viitteitä siitä, millaisia pennuista tulee. Kysy aina tarkkaan vanhempien luonteista, terveys-, koe- ja näyttelytuloksista ja siitä millaisia vanhemmat ovat rakenteeltaan. Tulevien pentujen vanhempien lisäksi on hyvä ottaa selville, mitä vanhemmat ovat aikaisemmin jättäneet jälkeensä (jälkeläisten terveys-, koe- ja näyttelytulokset) ja millaisista pentueista vanhemmat itse ovat. Kaikki tulokset ovat hyväksi. Näyttely- ja metsästyskoetulokset kertovat koiran rodunomaisuudesta. Tiedustele aina, onko vanhemmilla hyväksytty taipumuskoe. Taipumuskoe kertoo käyttöominaisuuksien lisäksi myös luonteesta. Luonteesta kertovat myös vanhempien suoritetut MH-luonnekuvaukset tai luonnetestit. Taipumuskokeessa, MH-luonnekuvauksessa ja luonnetestissä (ja myös MEJÄ-kokeissa) on ampumaosuus. Kannattaa huomioida, että laukausten ja paukkeen sieto on tärkeä ominaisuus metsästyskoiralle, mutta myös koiralle ihan arkielämässä. Vaikka koira tulisikin vain lenkkikaveriksi, kertovat vanhempien koetulokset paljon koulutettavuudesta ja käsiteltävyydestä. Kennelliiton jalostustietojärjestelmästä eli KoiraNetistä löydät tietoa vanhempien ja suvun terveydestä ja tuloksista. Pyydä rohkeasti kasvattajaa kertomaan lisää.

Ota yhteyttä useisiin kasvattajiin. Monet neuvovat mielellään, vaikka et juuri nyt olisi pentua ottamassakaan. Kasvattajilla on erilaisia tavoitteita novascotiannoutajien jalostuksen suhteen. Kannattaa rauhassa miettiä, mitä koiraltaan ja sen kasvattajalta haluaa, jonka jälkeen voi etsiä omien mieltymystensä mukaisen kasvattajan ja pennun vanhemmat. Ota selvää, millaisia koiria kasvattajalta on aikaisemmin tullut ja millaisia tuloksia koirat ovat saavuttaneet. Varaudu myös siihen, että kasvattaja esittää sinulle kysymyksiä. Kannattaa kertoa rehellisesti, millaista koiraa on hakemassa ja millaisiin olosuhteisiin.

Terveys

Tietoa novascotiannoutajilla esiintyvistä sairauksista löydät näiltä sivuilta kohdasta "Jalostus ja terveys". Perinnöllisiä sairauksia löytyy, joten kannattaa todella tutustua vanhempien ja vanhempien suvun terveyteen. Jos vanhemmilla on aikaisempia pentueita, kannattaa tutustua myös niiden terveystilastoihin. Tässä apua tilastojen tulkitsemiseen:

Suomessa käytetty lonkkanivelten arvosteluasteikko:

A - Ei muutoksia, terve, normaali, dysplasiavapaa nivel
B - Lähes normaali, rajatapaus
C - Lievä dysplasia
D - Keskivaikea dysplasia
E - Vaikea dysplasia.

Kyynärnivelen arvosteluasteikko:

0 - Ei muutoksia, normaali kyynärnivel
1 - Lievät muutokset
2 - Kohtalaiset muutokset
3 - Voimakkaat muutokset

Selkäkuvausten arvosteluasteikot:

Välimuotoinen lanneristi-nikama

LTV0 - Ei muutoksia
LTV1 - Jakautunut ristiluun harjanne (S1-S2)
LTV2 - Symmetrinen välimuotoinen lanne-ristinikama
LTV3 - Epäsymmetrinen lanne-ristinikama
LTV4 - 6 tai 8 lannenikamaa

Nikamien epämuodostumat

VA0 - Normaali
VA1 - Lievä
VA2 - Selkeä
VA3 - Keskivaikea
VA4 - Vaikea

Spondyloosi

SP0 - Puhdas
SP1 - Lievä
SP2 - Selkeä
SP3 - Keskivaikea
SP4 - Vaikea

Novascotiannoutajat ry:n pentuvälityslistalla olevat pennut täyttävät sitoumuskasvattajakriteerit.  Jalostustietojärjestelmässä puolestaan näkyy viralliset tutkimustulokset lonkista, kyynäristä, selästä, polvista ja silmistä. Muitakin sairauksia löytyy, joten pennunostajan kannattaa selvittää tilanne kaikkien perinnöllisten sairauksien osalta

(c) Niina Roivainen

Pennun valinta

Pennun valintaan kannattaa kiinnittää paljon huomiota. Vaikka pentulaatikossa kaikki pennut nopeasti katsottuna näyttävätkin samalta, niin pidempään pentuja tarkastellessa niissä huomaa eroja.

Mieti tarkkaan mitä haluat harrastaa koirasi kanssa. Sellainen kasvattaja, joka on viettänyt päivittäin paljon aikaa pentujen kanssa, osaa kertoa eri yksilöiden väliset erot ja valita sinulle sopivimman pennun. Pennut pitäisi myös aina nähdä yhdessä emänsä kanssa, sillä he saavat vaikutteita emältään ja leimautuvat emäänsä. Ensimmäistä koiraa ostavan ei kannata valita pentueen vilkkainta tai arinta yksilöä, sillä niiden kasvattaminen voi vaatia muita enemmän. Yksilöiden ja eri sukujen väliset luonne-erot ovat tollereilla suurempia kuin sukupuolten väliset luonne-erot.

Jos haet novascotiannoutajaa metsästykseen tai metsästyskoekäyttöön, varmista, että pentusi on saanut tutustua riistaan jo ennen luovutusikää. Työsi helpottuu myöhemmin, kun pennun vaistot on jo etukäteen herätetty. Jos vanhemmilta ei löydy taipumus- tai metsästyskoetuloksia, käy itse paikan päällä toteamassa, noutavatko vanhemmat riistaa.

Koiran ostaminen

Kauppasopimus kannattaa aina tehdä Kennelliiton viralliselle kauppasopimuslomakkeelle. Seuraavien asioiden tulisi aina sisältyä pennun ostohintaan: Pentu on rekisteröity, eläinlääkäri on tarkastanut pennun (saat siis eläinlääkärin kirjoittaman todistuksen, jossa pentu on todettu terveeksi), pentu on tunnistusmerkitty (mikrosiru), kasvattaja antaa pennunostajalle Tolleri-Infon sekä liittää pennunostajan Novascotiannoutajat ry:n pentuejäseneksi. Lisäksi hintaan kuuluu aina ruokinta- ja hoito-ohjeet. Muista myös tarkistaa, että kasvattaja kuuluu Novascotiannoutajat ry:een. Rotujärjestön sitoumuskasvattajana hän liittää sinut yhdistyksen jäseneksi.

 Muistilista pentua hankittaessa

1. Mitä olet suunnitellut tekeväsi koirasi kanssa? 

 • kuinka paljon sinulla on päivittäin aikaa koirallesi?
 • aiotko harrastaa koirasi kanssa jotain lajia? Mitä?
 • kuka perheessäsi kantaa päävastuun koiran hoidosta ja kouluttamisesta? Jos vastaus on lapsi, harkitse rotua uudestaan.

2. Mitä tiedät (ja mitä kasvattaja tietää) pennun vanhemmista?

 • terveys ja luonne
 • koetulokset
 • näyttelytulokset
 • onko aikaisempia jälkeläisiä ja mitä näistä tiedetään?
 • millaisista pentueista vanhemmat itse ovat?

3. Mitä tiedät kasvattajasta (ainakin näitä asioita kannattaa kysyä)?

 • miksi on teettänyt / aikoo teettää juuri tämän yhdistelmän?
 • millaisia ominaisuuksia arvostaa tollerissa?
 • millaisia tavoitteita novascotiannoutajien kasvatuksen suhteen?
 • tarkista, että kasvattaja kuuluu Novascotiannoutajat ry:een

4. Muuta

 • tarkastaako eläinlääkäri pennut ennen luovutusta?
 • liittääkö kasvattaja pennun ostajan Novascotiannoutajat ry:hyn
 • mitä kaikkea hintaan sisältyy?

Koulutussuunnitelma

 Mieti, minkälaisia ominaisuuksia haluat aikuisesta koirastasi löytyvän. Listaa näitä ominaisuuksia paperille, jotta näet, mitä sinun tulee opettaa koirallesi heti pennusta pitäen. Jokaisella meistä on päämääränä sosiaalinen, hyvin käyttäytyvä sekä eri-ikäisten ihmisten että toisten koirien kanssa hyvin toimeentuleva yksilö, joka tulee luokse kutsusta. Ilman johdonmukaista ja määrätietoista koulutusta tätä tavoitetta ei saavuteta.

Koira on hyvä tutustuttaa ihmisiin ja toisiin koiriin jo pentuna, jotta se olisi aikuisenakin sosiaalinen. Pennun kanssa kannattaa myös käydä erilaisissa paikoissa, jotta se tottuu ääniin, kummallisiin esineisiin ja kaupungin vilinään. Koska novascotiannoutajat ovat vilkkaita koiria, niille kannattaa opettaa pennusta pitäen rauhoittumista. Omistaja päättää, milloin on aktivoitumisen aika. Heti kun rokotukset ovat kunnossa hakeudu pentukouluun. 

 Tietolähteitä novascotiannoutajan ostajille:

 •  Novascotiannoutajan hankintaa suunnittelevan kannattaa liittyä Novascotiannoutajat ry:een. Sen julkaisema, neljä kertaa vuodessa ilmestyvä Tolleri-lehti sisältää paljon tietoa rodusta. Yhdistysten jäsenet voivat osallistua yhdistyksen järjestämiin tapahtumiin.
 • Novascotianoutajista on myös kirjoitettu kaksi kirjaa englanniksi. Alison Strangin ja Gail MacMillanin "The Nova Scotia Duck Tolling Retriever" sisältää paljon monipuolista tietoa novascotiannoutajista. Gail MacMillanin "A Breed Apart" on keskittynyt rodun historiaan ja kehittymiseen.

Internetistä löytyy myös paljon tietoa:

 Tietoa saa myös Novascotiannoutajat ry:n toimihenkilöiltä, aluetoiminnasta vastaavilta sekä tietenkin kasvattajilta ja tollerien omistajilta. Heitä tapaa näyttelyissä, koulutuksissa, kokeissa, lenkillä. Kasvattajien yhteystietoja löytyy Novascotianoutajat ry:n nettisivuilta kohdasta "Pentuvälitys" --> "Sitoumuskasvattajat". Rohkeasti vaan juttelemaan ja ottamaan asioista selvää.