Jalostusohjeet

Novascotiannoutajan jalostuskäyttöä suunnittelevalle

Novascotiannoutaja on mukana Kennelliiton perinnöllisten vikojen ja sairauksien vastustamisohjelmassa (PEVISA). PEVISA asettaa pentueen rekisteröinnin minimivaatimukset pentueen vanhemmille. Lisäksi ne toimivat yhdistyksen jalostussuositusten pohjana.

PEVISA – pentueen rekisteröinnin pakolliset ehdot 2018-2022:

Ennen astutusta on oltava voimassaoleva lonkkakuvauslausunto ja kyynärkuvauslausunto.
Rekisteröinnin raja-arvona on

  • lonkkaniveldysplasian aste C
  • kyynärniveldysplasian aste 1

Silmätarkastuslausunto astutushetkellä ei saa olla 24 kk vanhempi.

  • Perinnöllistä kataraktaa, PRA:ta, gRD:tä tai tRD:tä sairastavan koiran jälkeläisiä ei rekisteröidä
  • Jos koiralla on todettu mRD, on se paritettava RD:n suhteen terveen koiran kanssa

Urokselle rekisteröidään korkeintaan 40 jälkeläistä kuitenkin niin, että viimeinen rajan ylittävä pentue rekisteröidään kokonaisuudessaan.

Uroksen tulee astutushetkellä olla täyttänyt 24 kk.

PEVISA – pentueen rekisteröinnin pakolliset ehdot 2023-2027:

Pentueen vanhemmilla tulee olla astutushetkellä virallinen lonkka- ja kyynärkuvauslausunto sekä voimassa oleva silmätarkastuslausunto.

Rekisteröinnin raja-arvona on lonkkaniveldysplasian aste C ja kyynärniveldysplasian aste 1. Silmätarkastuslausunto ei saa astutushetkellä olla 24 kk vanhempi.
Perinnöllistä kataraktaa, PRA:ta, gRD:ta tai tRD:ta sairastavan koiran jälkeläisiä ei rekisteröidä. Jos koiralla on todettu mRD, on se paritettava RD:n suhteen terveen koiran kanssa.

Urokselle rekisteröidään korkeintaan 40 jälkeläistä kuitenkin niin, että viimeinen rajan ylittävä pentue rekisteröidään kokonaisuudessaan.

Pentueen vanhempien tulee astutushetkellä olla täyttänyt 24 kk.


Kasvattaja / nartun omistaja:

Kun lähdet suunnittelemaan pentuetta nartullesi, tarvitset kaiken mahdollisen tiedon koirasi sukulaisista, varsinkin niiden terveydestä ja luonteesta. Sinulla tulee olla myös rehellisyyttä arvioida onko oma koirasi luonteeltaan, terveydeltään ja muilta ominaisuuksiltaan sopiva emäksi. Lisäksi sinulla itselläsi tulee olla mahdollisuus paneutua pentueen hoitoon sekä kyky arvioida pentuja, jotta niille löytyisi mahdollisimman sopiva koti. Kasvattajan on myös hyvä olla valmis tukemaan pennun omistajia pennun elämän mahdollisissa ongelmissa.

Pentujen kasvattajana sinä olet vastuussa myymistäsi pennuista. Koiranpentujen kauppaa säätelee kauppa- ja kuluttajansuojalait.

Kaikista pentueeseen liittyvistä asioista on aina hyvä sopia kirjallisesti. Sopimuspohjana tulisi käyttää Kennelliiton sopimuspohjia, joista löytyy sopimukset mm. astutukseen, sijoitukseen, jalostusoikeuden luovuttamiseen ja pentujen myyntiin liittyen.

Uroksen omistaja:

Kun suunnittelet antavasi urostasi jalostukseen, ota selvää oman koirasi taustoista ja lähisukulaisten luonne- ja terveystiedoista sekä nartun ja sen lähisuvun luonne- ja terveystiedoista. Suosittelemme myös keskustelemaan suunnitelmista sekä koirien ja niiden sukulaisten tiedoista avoimesti yhdessä pentuetta suunnittelevan kasvattajan kanssa. Tietoja koirasi taustoista kannattaa myös tiedustella esimerkiksi koiran kasvattajalta.

Alla on listattu Kennelliiton pentuerekisteröintiin vaadittavat terveystulokset (PEVISA) sekä Novascotiannoutajat ry:n yleiset jalostussuositukset. Näitä on hyvä käyttää tukena koirien taustojen selvittämisessä ja keskusteluissa mm. mahdollisen pentueen kasvattajan kanssa.

Astutuksesta tulisi aina tehdä kirjallinen sopimus. Suosittelemme käytettäväksi Kennelliiton sopimuspohjaa, joka toimii hyvänä pohjana sopimuksen teolle. Kennelliiton sopimukset löytyvät täältä.Tutustu ennen astutusta myös mahdollisiin muihin Suomen Kennelliiton asettamiin ohjeisiin ja vaatimuksiin liittyen pentueen rekisteröintiin: https://www.kennelliitto.fi/kasvatus-ja-terveys/pentueen-rekisterointi

Tutustu novascotiannoutajan jalostuksen tavoiteohjelmaan (JTO), joka sisältää paljon kasvattajalle välttämätöntä tietoa ja kaikille rodun suomalaisille kasvattajille yhteisen suunnitelman rodun tulevaisuuden turvaamiseksi.

Suomalaisten Novascotiannoutajien rekisteröinnit, sukutaulut, terveystutkimustulokset, koe- ja näyttelytulokset löydät Suomen Kennelliiton jalostustietojärjestelmästä KoiraNetistä.

Ulkomaalaisten koirien osalta voit etsiä tietoa mm.


Kasvattajan tulee olla rehellinen rotua sekä omaa kasvatustyötään kohtaan. Mikäli hän havaitsee koiransa periyttävän jotain sairautta tai virhettä, ei kyseistä koiraa tule käyttää jalostukseen uudestaan ja asiasta tulee tiedottaa myös jalostustoimikuntaa.Uroksen omistajalla on aina päätösvalta uroksensa käytöstä. Urosta ei tulisi antaa huonokuntoiselle tai luonteeltaan epätyypilliselle nartulle. Uroksen omistajan tulee olla myös rehellinen ja poistavan jalostuksesta koira, jos se jättää pentuihinsa merkittävästi jotain sairautta tai virhettä.
Jalostustiedustelun voit tehdä jalostustoimikunnalle erillisellä lomakkeella.Apua ja neuvoja mm. mahdollisten terveysriskikoirien kartoituksesta sukutauluista ja muissa jalostukseen liittyvissä asioissa antaa jalostustoimikunta.
Novascotiannoutajat ry:n PEVISAa täydentävät jalostussuositukset sekä sitoumuskasvattajille asetetut kriteerit löytyvät omalta sivultaan.Uroksen omistajan on hyvä tutustua Novascotiannoutajat ry:n PEVISAa täydentäviin jalostussuosituksiin. Jalostussuosituksia on hyvä käyttää apuna pentueen kasvattajan kanssa keskustellessa ja mahdollista yhdistelmää miettiessä.