Jalostusohjeet

Novascotiannoutajan jalostuskäyttöä suunnittelevalle

Kun suunnittelet astutusta, tutustu ensin novascotiannoutajien jalostussuosituksiin ja  jalostuksen tavoiteohjelmaan (JTO) ja pevisaan. JTO sisältää paljon kasvattajalle välttämätöntä tietoa ja kaikille rodun suomalaisille kasvattajille yhteisen suunnitelman rodun tulevaisuuden turvaamiseksi.

Tutustu myös Suomen Kennelliiton asettamiin ohjeisiin ja vaatimuksiin liittyen pentueen rekisteröintiin: https://www.kennelliitto.fi/kasvatus-ja-terveys/pentueen-rekisterointi

Suomalaisten Novascotiannoutajien rekisteröinnit, sukutaulut, terveystutkimustulokset, koe- ja näyttelytulokset löydät Suomen Kennelliiton jalostustietojärjestelmästä.

Ulkomaalaisten koirien osalta voit etsiä tietoa mm.

Kasvattaja / nartun omistaja:

Kun lähdet suunnittelemaan pentuetta nartullesi, tarvitset kaiken mahdollisen tiedon koirasi sukulaisista, varsinkin niiden terveydestä ja luonteesta. Sinulla tulee olla myös rehellisyyttä arvioida onko oma koirasi luonteeltaan, terveydeltään ja muilta ominaisuuksiltaan sopiva emäksi. Lisäksi sinulla itselläsi tulee olla mahdollisuus paneutua pentueen hoitoon sekä kyky arvioida pentuja, jotta niille löytyisi mahdollisimman sopiva koti. Kasvattajan on myös hyvä olla valmis tukemaan pennun omistajia pennun elämän mahdollisissa ongelmissa.

Pentujen kasvattajana sinä olet vastuussa myymistäsi pennuista. Koiranpentujen kauppaa säätelee kauppa- ja kuluttajansuojalait.

Kaikista pentueeseen liittyvistä asioista on aina hyvä sopia kirjallisesti. Sopimuspohjana tulisi käyttää Kennelliiton sopimuspohjia, joista löytyy sopimukset mm. astutukseen, sijoitukseen, jalostusoikeuden luovuttamiseen ja pentujen myyntiin liittyen.

Uroksen omistaja:

Kun suunnittelet antavasi urostasi jalostukseen, ota selvää oman koirasi taustoista ja lähisukulaisten luonne- ja terveystiedoista sekä nartun ja sen lähisuvun luonne- ja terveystiedoista. Suosittelemme myös keskustelemaan suunnitelmista sekä koirien ja niiden sukulaisten tiedoista avoimesti yhdessä pentuetta suunnittelevan kasvattajan kanssa. Tietoja koirasi taustoista kannattaa myös tiedustella esimerkiksi koiran kasvattajalta.

Alla on listattu Kennelliiton pentuerekisteröintiin vaadittavat terveystulokset (PEVISA) sekä Novascotiannoutajat ry:n yleiset jalostussuositukset. Näitä on hyvä käyttää tukena koirien taustojen selvittämisessä ja keskusteluissa mm. mahdollisen pentueen kasvattajan kanssa.

Astutuksesta tulisi aina tehdä kirjallinen sopimus. Suosittelemme käytettäväksi Kennelliiton sopimuspohjaa, joka toimii hyvänä pohjana sopimuksen teolle. Kennelliiton sopimukset löytyvät täältä.

 
Kasvattajan tulee olla rehellinen rotua sekä omaa kasvatustyötään kohtaan. Mikäli hän havaitsee koiransa periyttävän jotain sairautta tai virhettä, ei kyseistä koiraa tule käyttää jalostukseen uudestaan ja asiasta tulee tiedottaa myös jalostustoimikuntaa.Uroksen omistajalla on aina päätösvalta uroksensa käytöstä. Urosta ei tulisi antaa huonokuntoiselle tai luonteeltaan epätyypilliselle nartulle. Uroksen omistajan tulee olla myös rehellinen ja poistavan jalostuksesta koiran, jos se jättää pentuihinsa merkittävästi jotain sairautta tai virhettä.
Jalostustiedustelun voit tehdä jalostustoimikunnalle erillisellä lomakkeella.Apua ja neuvoja mm. mahdollisten terveysriskikoirien kartoituksesta sukutauluista ja muissa jalostukseen liittyvissä asioissa antaa jalostustoimikunta.
Novascotiannoutajat ry:n PEVISAa täydentävät jalostussuositukset sekä sitoumuskasvattajakriteerit löytyvät omalta sivultaan.Uroksen omistajan on hyvä tutustua Novascotiannoutajat ry:n PEVISAa täydentäviin jalostussuosituksiin. Jalostussuosituksia on hyvä käyttää apuna pentueen kasvattajan kanssa keskustellessa ja mahdollista yhdistelmää miettiessä.