Yhdistys

Novascotiannoutajat - Nova Scotia Duck Tolling Retrievers ry on perustettu vuonna 1990 ja se kuuluu rotujärjestönä Suomen Kennelliittoon. Vuodesta 2003 vuoden 2011 lopulle yhdistys toimi rotua harrastavana yhdistyksenä, kunnes marraskuussa 2011 se hyväksyttiin Kennelliiton valtuustossa rotujärjestöksi. Jäseniä oli vuoden 2017 alussa yhteensä noin 900.

Yhdistyksen toiminta käsittää koko Suomen ja sen tarkoituksena on edistää rodunomaisten ja terveiden novascotiannoutajien kasvatusta, koulutusta ja käyttöä sekä näyttely- että käyttökoirina. Yhdistys järjestää mm. kerhoiltoja, kursseja, yhteislenkkejä, eri harrastelajien kokeita, näyttelyitä, koulutusta, kasvattajapäiviä, kesäleirin, jne. Vuodesta 1997 alkaen järjestetty kesäleiri on viikonlopun mittainen tapahtuma, jonka puitteissa tolleri-ihmiset voivat tavata toisiaan. Leirin ohjelmaan kuuluu mm. koulutusta, eri lajeihin tutustumista sekä tietenkin mukavaa yhdessäoloa oheisohjelmineen. 

Yhdistyksen jäsenet kokoontuvat vuosittain kahteen varsinaiseen kokoukseen, jotka järjestetään maalis-huhtikuussa ja marraskuussa. Kevätkokouksessa, joka on samalla kerhon vuosikokous, käydään läpi virallinen toiminta- ja varainhoitokertomus sekä myönnetään vastuuvapaus tilivelvollisille. Syyskokouksessa taas äänestetään mm. kerhon puheenjohtajasta ja hallituksen muista jäsenistä.

Yhdistyksen hallitukseen kuuluvat puheenjohtaja, kuusi varsinaista jäsentä ja kaksi varajäsentä. Toimihenkilöitä yhdistyksessä ovat sihteeri, jäsensihteeri, jalostusneuvoja, pentuvälittäjä, taloudenhoitaja, kirjanpitäjä, aluetoimintavastaava sekä lehden päätoimittaja. Tämän lisäksi yhdistyksellä on erilaisia toimikuntia, jotka vastaavat yhdistyksen toiminnasta omalla alueellaan.

Jäsenten käytettävissä ovat myös kerhon jalostustoimikunnan palvelut. Toimikunnan jäsenet neuvovat jalostukseen liittyvissä asioissa sekä keräävät tietoa rodun terveydestä. Yhdistys ylläpitää myös pentuvälitystä, josta tollerinomistajiksi haluavat voivat kysellä myytävänä olevia pentuja sekä kasvattajien yhteystietoja.

Kerho julkaisee Tolleri-nimistä lehteä, joka ilmestyy neljä kertaa vuodessa. Lehdessä on eri harrastelajien tuloksia ja harrastajien kuulumisia. Lisäksi lehdestä löytyy jäsenten kirjoituksia sekä kerhon virallisluonteiset tiedotukset ja uutiset.