Yhdistys

Novascotiannoutajat - Nova Scotia Duck Tolling Retrievers ry on perustettu vuonna 1990 ja se kuuluu rotujärjestönä Suomen Kennelliittoon. Vuodesta 2003 vuoden 2011 lopulle yhdistys toimi rotua harrastavana yhdistyksenä, kunnes marraskuussa 2011 se hyväksyttiin Kennelliiton valtuustossa rotujärjestöksi. Jäseniä oli vuoden 2021 alussa yhteensä noin 1000.

Yhdistyksen toiminta käsittää koko Suomen ja sen tarkoituksena on edistää rodunomaisten ja terveiden novascotiannoutajien kasvatusta, koulutusta ja käyttöä sekä näyttely- että käyttökoirina. Yhdistys järjestää mm. eri harrastelajien kokeita ja koulutuksia, vuosittaisen Toller Show -erikoisnäyttelyn, kasvattajapäiviä ja aluetoimintaa eri puolilla Suomea. 

Yhdistyksen jäsenet kokoontuvat vuosittain kahteen varsinaiseen kokoukseen, jotka järjestetään maalis-toukokuussa ja loka-joulukuussa. Kevätkokouksessa, joka on samalla yhdistyksen vuosikokous, käydään läpi virallinen toiminta- ja varainhoitokertomus sekä myönnetään vastuuvapaus tilivelvollisille. Syyskokouksessa taas valitaan yhdistyksen puheenjohtaja ja hallituksen muut jäsenet.

Yhdistyksen hallitukseen kuuluvat puheenjohtaja, kuusi varsinaista jäsentä ja kaksi varajäsentä. Toimihenkilöitä yhdistyksessä ovat sihteeri, jäsensihteeri, jalostusneuvoja, pentuneuvoja, taloudenhoitaja, kirjanpitäjä, aluetoimintavastaava, somevastaavat, yhteistyövastaava sekä lehden päätoimittaja. Tämän lisäksi yhdistyksellä on erilaisia toimikuntia, jotka vastaavat yhdistyksen toiminnasta omalla alueellaan.

Jäsenten käytettävissä ovat myös yhdistyksen jalostustoimikunnan palvelut. Toimikunta neuvoo jalostukseen liittyvissä asioissa ja kerää tietoa rodun terveydestä. Yhdistyksen pentuneuvonta neuvoo pennunhankintaan ja rotuun tutustumiseen liittyvissä kysymyksissä.

Yhdistys julkaisee Tolleri-nimistä lehteä, joka ilmestyy neljä kertaa vuodessa. Lehdessä on eri harrastelajien tuloksia ja harrastajien kuulumisia. Lisäksi lehdestä löytyy jäsenten kirjoituksia sekä yhdistyksen virallisluonteiset tiedotukset ja uutiset.

Yhdistyksen säännöt⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠