Novascotiannoutajat ry:n MEJÄ-mestaruuskokeen säännöt

1 § Mestaruuskoe järjestetään vuosittain ja mestaruuskoepaikka valitaan ennen kokeen anomista. 

2 § MEJÄ-mestaruuden voi voittaa Novascotiannoutajat ry:n jäsenen omistama novascotiannoutaja. 

3 § MEJÄ-mestarin tulee saavuttaa palkintosija mestaruuskokeen voittajaluokassa. 

4 § Mestaruuskokeeseen otetaan mukaan edellisen vuoden mestari ja kuusi eniten karsintapisteitä saanutta koiraa. Mikäli edellisen vuoden mestari ei pääse osallistumaan, valitaan karsintapisteiden perusteella seitsemän koiraa. 

5 § Mestaruuskokeen karsintapisteisiin lasketaan yhteen kolmen parhaan VOI-luokan kokeen pisteet, joista vähintään yhden tuloksen täytyy olla kuluvalta vuodelta. Pisteisiin huomioidaan tulokset, jotka on saavutettu aikaisintaan kuusi päivää ennen edellisen vuoden mestaruuskoetta ja viimeistään seitsemän päivää ennen kuluvan vuoden mestaruuskoetta koepäivät huomioiden. Pisteiden mennessä tasan ratkaisevat neljännet tulokset. Mikäli nekin menevät tasan, ratkaistaan asia arvalla. 

6 § MEJÄ-mestaruuden voittaa mestaruusluokassa eniten pisteitä saanut koira tai pisteiden mennessä tasan tuomari ratkaisee mestarin. 

7 § Mestarin tulee huolehtia palkinnosta seuraavaan mestaruuskokeeseen asti ja toimittaa palkinto tällöin kilpailupaikalle. Mikäli mestaria ei valita, koetoimikunta huolehtii palkinnosta seuraavaan mestaruuskokeeseen asti. Palkinnon mukana kulkevista mestaruusloimesta ja -kansioista huolehditaan samalla tavalla. 

8 § Palkinto kiertää toistaiseksi. Täysi loimi jää MEJÄ-toimikunnan harkinnan mukaan parhaiten sen ansainneelle henkilölle. Täysi kansio jää yhdistykselle. Novascotiannoutajat ry hankkii tarvittaessa uudet kiertopalkinnot, loimet ja kansiot. 

9 § Palkinnon haltijan on huolehdittava ja kustannettava palkintoon tuleva kaiverrus ja loimeen tuleva brodeeraus. Palkintoon kaiverretaan vuosiluku, koiran rekisterinimi ja omistajan nimi. Haltijan on huolehdittava palkinnon kunnosta ja hän on korvausvelvollinen, mikäli palkinto tuhoutuu tai vaurioituu. 

10 § Mestaruuskokeen yhteydessä voivat kilpailla mestaruusluokan ulkopuolella AVO- ja VOI-luokan koirat. Yhdistyksen jäsenten omistamat novascotiannoutajat ovat tällöin etusijalla. Nämä koepaikat jaetaan ilmoittautumisjärjestyksessä. Mikäli peruutuspaikkoja tulee, tilalle otetaan seuraavalla varasijalla oleva koira. Mikäli koiran ohjaaja joutuu perumaan koiransa osallistumisen, saa hän kuitenkin vaihtaa tilalle omistamansa toisen, samassa taloudessa asuvan koiran. 

11 § Jäljen tekijät saavat kulukorvauksena takaisin osan koemaksusta. Mikäli joku tekee ylimääräisen jäljen, saa hän jäljen teosta kokeen koemaksuun määritetyn kulukorvauksen. 

12 § Mestaruuskokeen käytännön järjestelyistä vastaa Novascotiannoutajat ry:n MEJÄ-toimikunta, joka myös valvoo näiden sääntöjen noudattamista. 

13 § Säännöt astuvat voimaan 1.1.2018 ja niitä voi muuttaa vain Novascotiannoutajat ry:n hallitus.