Novascotiannoutajien  agilitymestaruuden säännöt

1§ Novascotiannoutajien agilitymestaruus (jäljempänä mestaruus) ratkaistaan vuosittain näitä sääntöjä noudattaen. 

2§ Mestaruus ratkaistaan virallisen agilitykilpailun yhteydessä, jonka järjestää joko Novascotiannoutajat ry. tai jokin agilityseura Novascotiannoutajat ry:n kanssa tehdyn sopimuksen perusteella. 

3§ Kilpailuun ovat oikeutettuja osallistumaan kolmosluokassa kilpailevat novascotiannoutajat, joiden omistaja on Novascotiannoutajat ry:n jäsen. 

4§ Mestaruus ratkaistaan kahden radan yhteistuloksen perusteella. Toinen radoista voi olla hyppyrata. Kilpailussa jaetaan kolme mestaruutta, eli medi-, pikkumaksi- ja maksi-koirat kisaavat omasta mestaruudestaan. 

5 § Agilitysäännöistä poiketen hylätty tulos on 50 virhepisteen arvoinen. Jos koirakko saa esimerkiksi ensimmäiseltä radalta tuloksin HYL ja toiselta radalta tuloksen 5 virhepistettä, on koirakon yhteistulos 55 virhepistettä. Kilpailussa voi sijoittua ainoastaan koirakko, jolla on vähintään toiselta radalta muu kuin hylätty suoritus. 

6 § Jos kahdella koirakolla on yhtä paljon virhepisteitä, verrataan koirien suoritusaikoja. Jos toisella koirakoista on hylätty tulos yhdeltä radoista, katsotaan kaksi hyväksyttyä tulosta suorittanut koirakko automaattisesti paremmaksi. Suoritusaikoja voidaan verrata ainoastaan, jos molemmilla koirilla on aika samalta tai molemmilta radoilta. Jos koirien yhteenlasketut virhepisteet ja suoritusajat ovat identtiset, katsotaan jälkimmäisellä radalla paremmin suoriutunut koirakko paremmaksi. Jos koirakoilla on identtiset tulokset molemmilta radoilta, sijoitus jaetaan. 

7§ Novascotiannoutajat ry. palkitsee mestaruuskilpailun kolme parasta kolmesta säkäluokasta (medi, pikkumaksi, maksi). Novascotiannoutajat ry voi palkita myös saman kilpailun yhteydessä järjestettyjen alempien luokkien kilpailujen osalta kunkin luokan parhaan novascotiannoutajan. 

8§ Näihin sääntöihin voi tehdä muutoksia Novascotiannoutajat ry:n hallitus, jonka tulee olla päätöksessään yksimielinen.