Tirppastartti

Vuosina 2015-2019 Novascotiannoutajat ry on tukenut sitoumuskasvattajille tarkoitettuja Tirppastartteja, jotka sisälsivät perusnoutokoulutusta ja riistaan tutustumista. Resurssipulasta johtuen vuoden 2020 osalta Tirppastarttien organisoiminen ei ole entisessä mittakaavassa enää mahdollista. Yhdistyksen tuki tirppastarteille on tällä erää keskeytetty, sillä kiinnostus tirppastartteja kohtaan on ollut vähäistä. Vuonna 2020 kokeiluun on tulossa alueellisia matalan kynnyksen noutokoulutuspäiviä, jotka järjestetään yhdistyksen toimesta.

Jatkossa yhdistys pyrkii edelleen siihen, että kasvattajien olisi mahdollista löytää sopiva kouluttaja itse järjestämiinsä noutokoulutuksiin yhdistyksen avustuksella. Riistat ja kouluttajan matkakulut jäävät siis jatkossa kasvattajan itsensä kustannettaviksi, mutta kouluttajia on mahdollista kysellä yhdistyksen kautta.

Tirppastarttien sähköpostiosoite on käytettävissä näitä kyselyitä varten: tirppastartti(a)tollerit.fi. Ilmoita koulutuksen sijainti kyselyä tehdessäsi.