Novascotiannoutajat ry:n ansiomerkkisäännöt

1§ YLEISTÄ
Näiden sääntöjen mukaan Novascotiannoutajat - Novascotia Duck Tolling Retrievers
ry:n, jäljempänä yhdistys, kiitoksena ja huomionosoituksena ansiokkaasta työstä
yhdistyksen toiminnan hyväksi tai yhtäjaksoisesta ansiokkaasta osallistumisesta
yhdistyksen keskeisissä tehtävissä voidaan yksityiselle henkilölle Suomessa tai
ulkomailla myöntää ja luovuttaa kultainen ketunhäntämerkki tai kuparinen
ketunhäntämerkki.

Ketunhäntämerkkien myöntämisestä päättää yhdistyksen hallitus. Näistä säännöistä ja
niiden muuttamisesta päättää yhdistyksen hallitus.

2§ KUPARINEN KETUNHÄNTÄMERKKI
Kuparinen ketunhäntämerkki myönnetään kiitoksena ja huomionosoituksena
ansiokkaasta työstä yhdistyksen hyväksi tai yhtäjaksoisesta ansiokkaasta
osallistumisesta yhdistyksen toimintaan keskeisissä tehtävissä vähintään viiden
vuoden ajan. Kuparinen ansiomerkki voidaan myös myöntää henkilöjäsenelle, joka on
merkittävällä tavalla edistänyt novascotiannoutajien jalostusta tai yhdistyksen
tarkoitusperiä.

3§ KULTAINEN KETUNHÄNTÄMERKKI
Kultainen ketunhäntämerkki myönnetään kiitoksena ja huomionosoituksena
ansiokkaasta työstä yhdistyksen hyväksi tai yhtäjaksoisesta ansiokkaasta
osallistumisesta yhdistyksen toimintaan keskeisissä tehtävissä. Kultainen
ketunhäntämerkki voidaan myöntää aikaisintaan viiden vuoden kuluttua kuparisen
ketunhäntämerkin myöntämisestä elleivät erityiset syyt puolla lyhyempää määräaikaa.

4§ ESITYKSET
Esityksiä kultaisen tai kuparisen ketunhäntämerkin myöntämiseksi voivat tehdä
yhdistyksen jäsenet. Kirjallisesti perusteltuun esitykseen on liitettävä ehdokkaan
varmennettu ansioluettelo. Esitykset on toimitettava yhdistyksen hallitukselle
helmikuun loppuun mennessä. Ansiomerkit jaetaan pääsääntöisesti yhdistyksen
kokouksissa tai vuosijuhlassa. Kirjallisesti perusteltuun esitykseen on liitettävä
selvitys ehdokkaan tekemästä toimenpiteestä, työstä tai yhdistyksen toiminnan
tukemisesta. Ensimmäiset juhlavuoden 2010 ketunhäntämerkit päättää yhdistyksen
hallitus suoraan ilman em. anomismenettelyä.

5§ LUETTELO
yhdistyksen sihteeri pitää luetteloa kaikista näiden sääntöjen mukaan myönnetyistä
ketunhäntämerkeistä.

Säännöt ovat voimassa toistaiseksi ja niitä voidaan muuttaa yhdistyksen hallituksen
yksimielisellä päätöksellä.