Pentuvälityslomake

Pentujen ilmoittaminen pentuvälitykseen

Yhdistyksen sitoumuskasvattajat voivat ilmoittaa sitoumuskasvattajakriteerit täyttävät pentueensa välitykseen alla olevalla nettilomakkeella. Lomakkeeseen tulee täyttää mahdollisimman tarkasti ja huolellisesti kaikki kohdat, jotta pentue voidaan heti ottaa välitettäväksi pentuneuvojalle ja nettisivuille. Ota huomioon, että tietojen esilletulo nettiin saattaa kestää noin viikon, vaikka onkin yleensä nopeaa.

Tarkistathan ennen lomakkeen täyttämistä, että yhdistelmäsi täyttää sitoumuskasvattajakriteerit.

Käytäthän isoja kirjaimia vain erisnimien ensimmäisissä kirjaimissa ja FIN, ERI, NOME, OK ym. lyhenteissä.


Pentuvälityslomake

Kasvattajan tiedot:

Olen Novascotiannoutajat ry:n jäsen

Vanhempien tiedot

Emä

Isä

Pentueen tiedot

Valitse

Välitettävien pentujen lukumäärä

Valitse

Lähetä lomake -painiketta painamalla tiedot välittyvät pentuneuvojalle. Samalla kasvattaja vakuuttaa antamansa tiedot oikeiksi ja pennut myydessään sitoutuu käyttämään Suomen Kennelliiton kauppakirjalomaketta sekä noudattamaan Suomen Kennliiton koiranomistajan perusohjeita.

 

Ohjeita kasvattajalle:

Kasvattaja tekee ilmoituksen astutuksesta/pentueesta yhdistyksen kotisivujen lomaketta käyttäen. Ilmoitus on voimassa kunnes pennut ovat 8 viikkoa vanhoja. Kasvattajan tulee pitää pentuvälittäjä ajan tasalla pentutilanteesta ja ilmoittaa kun kaikki pennut on myyty. Muutoksia voi ilmoittaa pentuneuvojalle puhelimitse, tekstiviestillä tai sähköpostitse.