PK- / PEKO 

Palveluskoirat (PK)

Palveluskoirakoelajeja on kaikkiaan yksitoista:

Käyttäytymiskoe, jälkikoe, hakukoe, etsintäkoe, viestikoe, suojelukoe IGP, suojelukoe Mondioring, erikoisjälki (IFH), kansainvälinen jälkikoirakoe (IGP-FH), valjakkohiihto sekä opastuskoe. Palveluskoirakokeilla selvitetään koiran kyky selviytyä aistiensa avulla erilaisista tilanteista. Lisäksi osalla kokeista arvioidaan koirien jalostuksellisia ominaisuuksia.

Käyttäytymiskokeen tarkoituksena on selvittää koiran yhteiskuntakelpoisuus. Vain käyttäytymiskokeen (BH) hyväksytysti suorittaneet koirat saavat osallistua palveluskoiraliiton alaisiin palvelus- ja pelastuskoirakokeisiin. Käyttäytymiskokeeseen saavat osallistua kaikki koirat, myös rekisteröimättömät.

Palveluskoirakokeissa on yleensä tottelevaisuus sekä maasto-osuus. Poikkeuksena tästä on kuitenkin erikoisjälki, kansainvälinen jälkikoirakoe sekä valjakkohiihto. Näissä lajeissa ei ole tottelevaisuusosiota.

Palveluskoiraliiton paikallisissa jäsenyhdistyksissä järjestetään tottelevaisuus- sekä eri maastolajien koulutusta. Palveluskoiraliiton verkkosivuilta löytyy kaikki liiton jäsenyhdistykset, joissa on harrastustoimintaa. Lisäksi liiton www.virkku.net sivustolta löytyy eri lajien säännöt sekä myös tiedot liiton alaisuudessa järjestettävistä kokeista. 

Palveluskoirakokeisiin osallistuu muutamia novascotiannoutajia vuosittain.

Novascotiannoutajat ry on Suomen Palveluskoiraliitto ry:n jäsenyhdistys.
Lisää tietoa löytyy liiton sivuilta: www.palveluskoiraliitto.fi


© Minna Mynttinen

Pelastuskoirat (PEKO)

Pelastuskoirakoelajeja on neljä: Jälki, haku, rauniot sekä tunnistusetsintä.

Pelastuskoirakokeessa on hallittavuusosuus, jälkiosuus ja henkilöetsintäosuus. Jäljellä koira etsii maassa olevaa henkilön hajua, haussa taas tunnistaa ilmassa olevaa hajua.

Viranomaisten apuna toimivana Hälykoirakkona voi toimia ainoastaan VIRTA-tasotarkastuksen läpäisseet pelastuskoirakot. Useita tollereita on kuluneina vuosina edennyt ns. hälytyskoirakoksi.

Poikkeusolojen varalle jäsenyhdistyksissä koulutetaan myös rauniokoiria yhdessä pelastusviranomaisten kanssa. Rauniokoirat koulutetaan ilmavainun avulla paikallistamaan esim. sortumien alle jääneitä ihmisiä. Rauniokoiran tulee kyetä kestämään erilaisia häiriötä ja liikkumaan vaikeilla alustoilla. Koulutetut rauniokoirat toimivat kunnan väestönsuojeluorganisaatiossa. 

Pelastuskoiraliitto ja Palveluskoiraliitto ovat yhdessä pelastuslaitosten ja Pelastusopiston kanssa valmistelleet ministeriön aloitteesta sortumaetsintäkoulutuksen ja tarkastuksen (PETO).

Tunnistusetsintään koulutettu koira osaa erotella ja seurata annettua lähtöhajua maastossa. Kadonneesta etsittävästä tarvitaan tällöin puhdas lähtöhaju. Näin kadonnutta henkilöä voidaan etsiä myös alueella, jossa on liikkunut muita henkilöitä.

Pelastuskoiraliiton ja Palveluskoiraliiton paikallisissa jäsenyhdistyksissä järjestetään pelastuskoirakoulutusta. 

Lisää tietoa löytyy liitojen sivuilta: www.pelastuskoiraliitto.fi ja www.palveluskoiraliitto.fi⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠