Jalostustoimikunta

Jalostustoimikunta seuraa rotua ja sen kehitystä sekä informoi ja neuvoo kasvattajia ja koiranomistajia jalostukseen liittyvissä asioissa. Toimintaperiaatteet toimivat jalostustoimikunnan ohjeena, kuitenkin niin, että kukin tapaus käsitellään yksilöllisenä. Jalostukseen on pyrittävä käyttämään mahdollisimman korkealuokkaisia, terveitä ja terveistä linjoista polveutuvia yksilöitä. Yhdistelmää suunniteltaessa kasvattajien tulisi pyrkiä ottamaan huomioon yksilöiden ja niiden lähisukulaisten perinnölliset sairaudet ja viat, käyttöominaisuudet sekä ulkomuodolliset seikat. Lisäksi on vältettävä ei-toivottuja luonteenpiirteitä, kuten aggressiivisuutta, arkuutta, täydellistä keskittymiskyvyttömyyttä ja yliseksuaalisuutta. Sekä nartun että uroksen suvussa esiintyviä samoja sairauksia ja negatiivisia ominaisuuksia tulee välttää yhdistelmässä. Annettu jalostusohje on neuvoa-antava ja koskee ainoastaan sitä astutuskertaa, johon tiedustelu kohdistuu. Vastuu työn tuloksesta on aina kasvattajalla.

Toimikunnan kokoonpano 2023


Toimikunnan puheenjohtaja
Niina Roivainen

Jäsenet
Tuula Taskinen, Kateriina Sjöblom, Henna Toivanen, Hilkka Mäkitalo, Sara Raijas


Jalostustoimikunnan yhteinen sähköpostiosoite: jalostus(a)tollerit.fi


Työskentelemme mm. seuraavien asioiden parissa:


- Jalostustiedustelut
- UIkomuototuomarikoulutus
- Terveysasiat
- Luonneasiat
- Jalostustarkastus