Jalostustoimikunta tiedottaa

Tollerikasvattajajien ryhmä: https://www.facebook.com/groups/661509150526754/
- Ryhmään hyväksytään vain kasvattajat.

Jalostusuroslista: https://www.facebook.com/groups/1555278901378034/
- Ryhmässä uroksen omistaja voi mainostaa omaa urostaan. Lista ei ole yhdistyksen ylläpitämä.

10.11.2022

GEENITESTIUUTISIA

Tollereille on saatavilla uusi geenitesti; sydämen laminopatia (CLAM). Sydämen laminopatia (CLAM) on kuolemaan johtava perinnöllinen sairaus, joka johtaa dilatoivaan kardiomyopatiaan ja sairastuneet kuolevat äkillisesti ensimmäisen ikävuoden aikana.

CLAM periytyy resessiivisesti yhden viallisen geenin välityksellä. Jos yksilö saa edes toiselta vanhemmaltaan terveen geenin, pysyy se itse terveenä. Sairastunut yksilö on saanut viallisen geenin molemmilta vanhemmiltaan.

Geenitesti on saatavilla VGL:stä. https://vgl.ucdavis.edu/news/new-tests-available-clam-cdmc

CDMC testi (Cerebellar Degeneration and Myositis Complex) on myös saatavilla VGL:stä 8.11.2022 alkaen.

Jos koirasi on aiemmin testattu VGL:ssä tolleripaneeli, saat lisättyä CLAM ja CDMC testit näytteeseen. Nämä testit maksavat vuoden 2022 loppuun noin 15 €/testi.

Tukea CDMC testistä ei makseta, jos testin hinta on alle 20€.

29.6.2022 (tekstiä päivitetty 29.8.2022)

TOLLEREILLA TODETTU UUSI NEUROLOGINEN SAIRAUS  - CDMC (Cerebellar degeneration and myositis complex)

Tämä vakava neurologinen sairaus esiintyi tollerilla ensimmäisen kerran Saksassa ja alkuvuonna 2022 Hollannissa.

Sveitsissä on ollut käynnissä tutkimus ja reilu 500 tolleria on testattu CDMC:n suhteen. Tutkimuksen mukaan 7,1 % eurooppalaisista ja 2,7 % pohjoisamerikkalaisista tollereista kantaa geenivirhettä. Tutkimus on julkaistu 9.7.2022 ja sen voi lukea täältä: https://mdpi-res.com/d_attachment/genes/genes-13-01223/article_deploy/genes-13-01223.pdf?version=1657348532
Tutkimus jatkuu.

Neurologisten oireiden alkamisikä on sairastuneiden koirien kohdalla ollut 10 viikkoa - 6 kuukautta. Taudin oirekuva on ollut sairastuneilla koirilla vaihteleva ja tutkimuksen jatkuessa taudin oirekuva ja sen eteneminen toivottavasti tarkentavat. Oireisiin kuuluu mm. yleistynyt ataksia eli tasapaino- ja koordinaatio-ongelmat, lihasheikkous, puutteelliset refleksit ja korkea kreatiinikinaasi-arvo (3–25 x viitearvo). Yhdelle sairastuneelle koiralle suoritettiin ruumiinavaus ja siinä koiran pikkuaivoissa nähtiin vakavia rappeumamuutoksia.

CDMC periytyy resessiivisesti yhden viallisen geenin välityksellä. Jos yksilö saa edes toiselta vanhemmaltaan terveen geenin, pysyy se itse terveenä. Sairastunut yksilö on saanut viallisen geenin molemmilta vanhemmiltaan.

Tautiin on olemassa jo geenitesti, mikä on saatavilla Saksan Laboklinilta. Testi löytyy tällä hetkellä nimellä IM- Inflammatory Myopathy. https://shop.labogen.com/en/genetic-test-order/dog/nova-scotia-duck-tolling-retriever/

Novascotiannoutajat ry. haluaa selvittää kantajien yleisyyttä suomalaisissa tollereissa, joten yhdistys tukee CDMC:n geenitestausta 20 €:lla. Tuki koskee vuoden 2022 aikana tilattuja tai valmistuneita DCMC tuloksia. Tuki maksetaan yhdistyksen jäsenten novascotiannoutajien testituloksista jälkikäteen, kun tulosraportti lähetetään yhdistykselle. Yhdistys julkaisee tulokset geenitestilistalla.

15.6.2022

Uusi PEVISA tulee voimaan 1.1.2023.

Muutos: "Pentueen vanhempien tulee astutushetkellä olla täyttänyt 24 kk."

23.5.2022

KORONA-AJAN SÄÄNTÖ

Näyttelyitä järjestetään taas normaalisti, joten korona-aikana voimassa ollut lievennys näyttelytuloksen puuttumisesta loppuu 1.9.2022. Siihen mennessä jalostustoimikunnalle ilmoitetut suunnitellut astutukset huomioidaan, vaikka astutus tapahtuisi 1.9. jälkeen loppuvuonna 2022.

12.1.2022

TERVEYSKYSELY

Terveyskyselykampanja käynnissä 1.1.-28.2.2022. Vastanneiden kesken arvotaan kaksi lahjakorttia putiikkiin. Kaikki tiedot tollerien terveyteen ja luonteeseen liittyen ovat jalostustoimikunnalle erittäin arvokkaita. Virallisten terveystarkastusten tuloksia lukuun ottamatta tollerien terveystilanteen seuranta on omistajien ilmoitusten varassa. 

Kasvattajat ovat avainasemassa viemään tietoa kasvattien omistajilleen ja kannustamalla heitä vastaamaan.

https://www.tollerit.fi/jalostus-ja-terveys/terveyskyselyt-ja-lomakkeet/terveyskysely/


ASTUTUS- JA PENTUEKYSELY

Olethan muistanut täyttää astutus- ja pentuekyselyn viime vuoden pentueesta.

https://www.tollerit.fi/jalostus-ja-terveys/terveyskyselyt-ja-lomakkeet/astutus-ja-pentuekysely/


MUUTOKSIA SITOUMUSKASVATTAJA SÄÄNTÖIHIN

PRA-testaamattomalle koiralle sallitaan yksi pentue. Vähintään toisen pentueen vanhemmista on oltava A-tyyppiä. Koiran tulee olla geenitestattu viimeistään toisen pentueen kohdalla, jos PRA-status ei ole muuten yksiselitteisesti tiedossa.

Jalostustoimikunta kuitenkin suosittelee PRA-geenitestaamista ennen koiran jalostuskäyttöä. Jos testaamattomien koirien jalostuskäyttö yleistyy, jää PRA-B -koiria käyttämättä jalostukseen ja PRA-A tyyppisiä saatetaan käyttää liikaa. Monimuotoisuuden kannalta on olennaista, että PRA-kantajia käytetään jalostukseen, eikä PRA-A -koiria ylisuosita jalostuksessa. Tämä sääntö on voimassa heti.


Vuoden 2023 alusta tulee voimaan vaatimus DE:n testauksesta.

DE-testaamattomalle koiralle sallitaan yksi pentue. Vähintään toisen pentueen vanhemmista on oltava tyyppiä clear. Koiran tulee olla geenitestattu viimeistään toisen pentueen kohdalla, jos DE-status ei ole muuten yksiselitteisesti tiedossa.

https://www.tollerit.fi/jalostus-ja-terveys/jalostusohjeet/jalostussuositukset-sitoumuskasv/


KORONA-AJAN SÄÄNTÖ

Näyttelyitä on jouduttu perumaan koronan vuoksi. Tästä johtuen näyttelytulosta ei vaadita toistaiseksi, jos kasvattaja on yhteydessä jalostustoimikuntaan ennen astutusta. Tämän säännön voimassaoloa arvioidaan uudelleen keväällä 2022.


TUKIKAMPANJAT

Novascotiannoutajat ry tukee vuoden 2022 aikana tilattuja tai valmistuneitA CDDY, JADD ja DE -geenitestejä 20€:lla. Tuki maksetaan yhdistyksen jäsenten novascotiannoutajien testituloksista jälkikäteen, kun tulosraportti lähetetään yhdistykselle.

Tukea maksetaan vuoden 2022 aikana yhdestä geenitestistä koiraa kohden


Novascotiannoutajat ry tukee muiden kuin onnettomuuden takia nuorehkona kuolleiden novascotiannoutajien ruumiinavausten kustannuksia.


https://www.tollerit.fi/jalostus-ja-terveys/tukikampanjat/


JALOSTUSTOIMIKUNNAN KOKOONPANO 2022

Niina Roivainen (pj), Saija Pankakoski, Tuula Taskinen, Kateriina Sjöblom, Henna Toivanen ja Hilkka Mäkitalo


Toimikunnan postit osoitteeseen: jalostus@gmail.com