Junioritollerimestaruus (NOME+SHOW)

Sääntöjä päivitetty viimeksi kesäkuussa 2023. 

Hallitus hyväksynyt nome-toimikunnan ja palkinnon lahjoittajan kanssa läpikäydyn ehdotuksen 19.6.2023.

JUNIORITOLLERIMESTARUUDEN SÄÄNNÖT


1 § TARKOITUS

Kiertopalkinto jaetaan vuosittain parhaalle nuorelle dual purpose -novascotiannoutajalle, jota kutsutaan junioritollerimestariksi. Nuoreksi katsotaan koirat, jotka täyttävät korkeintaan 2 vuotta vuoden loppuun mennessä.

Palkinnon tarkoituksena on rohkaista tollerinomistajia harrastamaan tollerinsa kanssa monipuolisesti niin näyttelyitä kuin käyttöpuolta. Kiertopalkinnon on lahjoittanut Pirkko Wallin, kennel Mindare’s.


2 § PISTEITÄ ANTAVAT TAPAHTUMAT

Kiertopalkinto jaetaan näissä säännöissä ilmenevien periaatteiden ja laskusääntöjen perusteella suurimman pistemäärän saavuttaneelle tollerille. Kiertopalkintoon oikeuttavat pisteet lasketaan ulkomuotopuolella Toller Show:n tai muun tollereiden päänäyttelyksi katsottavan näyttelyn tulosten perusteella sekä käyttöpuolella vastaavan NOME-mestaruuskokeen perusteella. Mikäli Toller Show’ta ei järjestetä, lasketaan pisteet Suomen Noutajakoirajärjestön (SNJ) päänäyttelyn perusteella. Mikäli tollereiden NOME-mestaruuskoetta ei järjestetä, lasketaan koiran käyttöpuolen pisteet parhaan NOME-koetuloksen perusteella pisteenlaskentakaudelta. NOME-koetulosten pisteenlaskentakausi alkaa siitä hetkestä, kun kiertopalkinto edellisen kerran luovutettiin voittajalle. 


3 § PALKINNONJAKO

Kiertopalkinto jaetaan joko Toller Show’n palkintojenjakotilaisuudessa taikka tollereiden NOME-mestaruuskokeen palkintojenjakotilaisuudessa, kun kaikki pisteiden laskentaan tarvittavat suoritukset on tehty. Mikäli laskentaan tarvittavat loput pisteet saadaan SNJ:n päänäyttelyssä taikka NOME-koekauden tulosten perusteella, jaetaan kiertopalkinto seuraavassa Novascotiannoutajat ry:n yleisessä kokouksessa. 


4 § PISTEIDEN LASKIJA

Kiertopalkintoon oikeuttavien pisteiden laskennan suorittaa puolueeton henkilö. Tämän henkilön ohjaama, esittämä, omistama tai kasvattama tolleri ei voi voittaa kiertopalkintoa sinä vuonna, kun henkilö on vastuussa pisteiden laskemisesta.


5 § PISTEIDEN LASKEMINEN

Näyttelystä ja NOME-kokeesta saa pisteitä seuraavan taulukon mukaisesti

ROP16VOI125 
VSP14VOI223
PU/PN212VOI321
PU/PN310AVO117
PU/PN48AVO215
ERI6AVO313
EH2ALO19
H1ALO27
T/EVA/HYLei pisteitä / ei voi kilpailla palkinnostaALO35


* VOI/AVO/ALO0 
tai keskeytys -
1

* NOME-tuloksissa nolla tai keskeytys huomioidaan ainoastaan, jos palkinnosta ei ole kilpailemassa yhtään tuloksen saanutta koiraa.


Pisteitä saa sekä ulkomuoto- että käyttökoepuolella vain korkeimman saavutuksen mukaisesti. Koiran pisteet saadaan laskemalla yhteen näyttely- ja NOME-koepisteet. Voidakseen kilpailla kiertopalkinnosta, tulee pisteiden kertyä sekä näyttely- että koepuolelta. Koirien pisteiden ollessa tasan, parempi NOME-koetulos ratkaisee. Mikäli näinkään ei saada eroa koirien välille, on voittaja se tolleri, jolla on enemmän palkittuja koetuloksia pisteidenlaskentakauden aikana. Tällöin lasketaan kaikki SKL:n alaisten noutajien metsästyskoemuotojen tulokset. Hylätty tai keskeytetty suoritus ei ole tulos. Pisteidenlaskentakausi alkaa siitä hetkestä, kun kiertopalkinto edellisen kerran luovutettiin voittajalle. Mikäli näinkään ei saada eroa koirien välille ja jos palkinto jaetaan NOME-mestaruuskokeessa, kokeen tuomari voi tehdä päätöksen voittajasta. Muussa tapauksessa on voittaja se tolleri, jolla on koko koeuraltaan parempi NOME-koetulos. Jos eroa koirien välille ei saada sittenkään, nuorempi koira voittaa.

6 § PALKITSEMINEN

Junioritollerimestaruuden voittaja palkitaan kunniakirjalla ja tavarapalkinnolla.

Kiertopalkinnon voittajan tiedot ja kuva päivitetään yhdistyksen kotisivuille.


7 § SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN

Näitä sääntöjä voi muuttaa Novascotiannoutajat ry:n hallitus lahjoittajien esityksestä. Lahjoittajien kuoleman jälkeen Novascotiannoutajat ry:n hallitus päättää yksin sääntöjen muuttamisesta kunnioittaen lahjoittajien viimeistä tahtoa.