Kennelnimen hakeminen

Toimita Kennelliittoon kennelnimianomus. Lisätiedot ja ohjeet löydät Kennelliiton sivulta . Kennelliitto toimittaa anomuksen rotujärjestölle käsiteltäväksi. 

Novascotiannoutajat ry:n ehdot kennelnimianomuksen puoltoon: 

 • Hakijan tulee olla Novascotiannoutajat ry:n jäsen vähintään puoli vuotta ennen kennelnimen hakemista.
   
 • Hakijan tulee allekirjoittaa Kennelliiton kasvattajasitoumus.

Novascotiannoutajat ry:n hallitus käsittelee kennelnimianomuksen puollon. Halutessaan rotujärjestö voi antaa hakemuksesta perustellun kielteisen lausunnon. Tällöin hakijalle ilmoitetaan oikeudestaan antaa vastineensa Kennelliitolle, joka ratkaisee asian. 

Kennelnimen anomiseen kannattaa varata aikaa. Anotut nimet julkaistaan Koiramme-lehdessä ja valitusajan jälkeen ne lähetetään FCI:lle, joka myöntää kennelnimet. 


Novascotiannoutajat ry:n sitoumuskasvattajaksi


Sitoumuskasvattajat sitoutuvat:

 • Maksamaan Novascotiannoutajat ry:n jäsenmaksun.
   
 • Liittämään yhdistykseen kuulumattomat pennunostajat pentuejäseniksi.
   
 • Sitoutumuskasvattajien kaikkien yhdistelmien on täytettävä PEVISA-ehdot.
   
 • Lisäksi sitoumuskasvattajat sitoutuvat noudattamaan vähintään jalostussuositusten keskeisimpiä osia.

Yhdistyksen sitoumuskasvattajaksi voi liittyä, kun ensimmäinen pentue on suunnitteilla. 
Ilmoittautuminen kasvattajalistalle⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠

Yhdistyksen jalostustoimikunnalle voi tehdä jalostustiedustelun suunnittelemastaan yhdistelmästä. Jalostustoimikunta arvioi yhdistelmän riskejä ja tarvittaessa antaa urosehdotuksia.