Tuki kuolinsyyn selvittämiseen

8.6.2021

Novascotiannoutajat ry tukee muiden kuin onnettomuuden takia nuorehkona kuolleiden novascotiannoutajien ruumiinavausten kustannuksia.

Novascotiannoutajien terveys-, sairaus- ja lopulta myös kuolinsyiden seuranta on tärkeää rodun elinvoimaisuuden ja hyvinvoinnin kannalta. Novascotiannoutajat ry:n jalostustoimikunta seuraa jatkuvasti rodun terveystilannetta. Mikäli rodussa ilmenee vakavia sairauksia, niiden leviäminen pyritään estämään ennen sairauksien muuttumista ongelmaksi. Kuolinsyyn selvitys on tarpeen, jos koira kuolee yllättäen ilman selitystä tai diagnoosista ei ole päästy selvyyteen koiran eläessä. Patologin suorittama kuolinsyyn selvitys auttaa kasvattajia jatkotyössään, ja se palvelee usein myös koiragenetiikan tutkijoita.

Novascotiannoutajat ry tukee muiden kuin onnettomuuden takia nuorehkona kuolleiden novascotiannoutajien ruumiinavausten kustannuksia. Tukisumma on 50 €/koira.

Yhdistys toivoo, että tuki kannustaa omistajia lähettämään koira tutkittavaksi.

 

Ehdot korvauksen saamiseen on:

  • Novascotiannoutaja on rekisteröity Suomen kennelliittoon (FI, EJ)
  • Koiran kuolinsyy on jokin muu kuin onnettomuus tai aiemmin diagnosoitu sairaus
  • Tukea maksetaan koirasta, joka on kuollessaan 3 vko-5 vuotta.
  • Koiran kuolinsyy on julkinen ja sen saa julkaista yhdistyksen nettisivuilla
  • Yhdistys saa luovuttaa tietoja koiran kuolinsyystä tutkimustarkoitukseen
  • Korvauksia ei makseta ulkomaille
  • Korvausta voi hakea koiran omistaja tai kasvattaja
  • Korvauksen hakijan tulee olla yhdistyksen jäsen
  • Korvaushakemukseen on liitettävä mukaan kuolinsyyraportti
  • Tuki on voimassa 8.6.2021 alkaen ja koskee vain tämän jälkeen menehtyneitä koiria.

 

Lomake tuen hakuun