Säännöt

TOLLER SHOW –SÄÄNNÖT (epäviralliset luokat)

 

1. Kaikkia epävirallisia luokkia koskevat yleiset säännöt

Novascotiannoutajat ry:n erikoisnäyttelyssä noudatetaan SKL:n virallisia näyttelysääntöjä niiltä osin kuin se on mahdollista. Näyttelyssä noudatetaan täten SKL:n virallisia rokotus- ja antidoping-sääntöjä. Lisäksi kaikkien näyttelyyn osallistuvien koirien tulee olla tunnistusmerkitty.

2. Luokkakohtaiset säännöt

X-luokka:
kilpailuarvostelu koirille, jotka viimeistään näyttelyn alkamista edeltävänä päivänä täyttävät yhdeksän kuukautta, yläikärajaa ei ole. Luokkaan saavat osallistua koirat, joilla on rotumääritelmän mukainen hylkäävä virhe. Kukin koira saa kirjallisen arvostelun. Luokassa sijoitetaan neljä parasta koiraa kummastakin sukupuolesta. Kummankin sukupuolen parhaat kilpailevat keskenään ROP-X- ja VSP-X-titteleistä. Huom! Vuodesta 2018 alkaen myös ne hylkäävän virheen omaavat koirat, joilla on yli 2-vuotiaana saatu tulos virallisesta näyttelystä, saavat osallistua X-luokkaan.  

Pariluokka:
Pariluokkaan voivat osallistua kaksi näyttelyyn ilmoitettua, mahdollisimman samannäköistä koiraa. Ne voivat olla joko samaa tai eri sukupuolta. Parin muodostavilla koirilla ei tarvitse olla sama omistaja ja niiden esittämisestä vastaa yksi henkilö.

Jälkeläisluokka:
on laatuarvostelu, jossa uros tai narttu kilpailee neljän saman rotuisen jälkeläisensä muodostamalla ryhmällä. Jälkeläisten tulee olla palkittu laatumaininnalla erinomainen tai erittäin hyvä tässä näyttelyssä. Urosta tai narttua ei tarvitse ilmoittaa muihin luokkiin, mutta se tulee esittää jälkeläisryhmänsä kanssa. Jälkeläisluokka voidaan järjestää vain rotujärjestön/rotua harrastavan yhdistyksen erikoisnäyttelyissä. Jos tuomari katsoo ryhmän olevan riittävän tasalaatuinen ja korkeatasoinen, hän voi antaa kunniapalkinnon.

Pentuluokkia
järjestetään kaksi, 5kk-alle 7kk ja 7kk-alle 9kk ikäisille pennuille. Edellä mainittujen luokkien voittajista valitaan ROP- ja VSP-pentu.

Junior Handler:
Kilpailu nuorille koiran esittäjille. Sarjat: 10 - 13-vuotiaat ja 14 - 17-vuotiaat. Ks. säännöt Kennelliiton sivuilta.

Paapan patsas
Paapan patsaasta kilpailevat kaikki yli 10-vuotiaat koirat. Palkinto jaetaan niin fyysisesti kuin henkisesti parhaimmassa kunnossa olevalle veteraanille. Ensisijaisena jakoperusteena ei ole kauneus, vaan koiran kunto ja yleinen elämänilo. Valinnan voi tehdä veteraani- tai x-luokan tuomari tai molemmat yhdessä.

3. Loppukilpailut

Edellä mainittujen tittelien lisäksi näyttelyssä jaetaan seuraavat tittelit:

  • ROP ja VSP
  • ROP-juniori
  • ROP- ja VSP-veteraani
  • ROP- ja VSP-käyttökoira
  • ROP-kasvattajaluokka
  • ROP-jälkeläisluokka
  • Paras pää ja ilme
  • Parhaat liikkeet

4. Kiertopalkinnot

Kiertopalkinnon luovuttanut henkilö vastaa palkinnon säännöistä ja huolehtii tarvittaessa niiden päivityksestä.

5. Näyttelytoimikuntaa koskevat toimintaohjeet

Tuomarien kanssa asiat järjestellyt henkilö (yleensä näyttelytoimikunnan sihteeri) ei saa esittää koiriaan kehässä. Hänen koiransa saa kuitenkin osallistua näyttelyyn toisen henkilön esittämänä.

Näyttelysäännöt (viralliset luokat)

 

Näyttelysäännöt 2022 -> (.pdf)