Tavoitteellisesti Nomeilevat Tollerit 2024

Ryhmän tavoite

Tavoitteellisesti Nomeilevat Tollerit (TNT) on suunnattu noutajien metsästyskokeisiin (NOME-B, NOWT, NOME-A) tähtääville tollerikoirakoille. Ryhmän tarkoitus on edesauttaa tavoitteellista harrastamista ja koirakoiden etenemistä metsästyskokeisiin ja kokeissa ylempiin luokkiin.

Koirakot jaetaan neljään eri tasoryhmään.

Ryhmään haku

Tavoitteellisesti Nomeileviin Tollereihin voivat hakea kaiken tasoiset koirakot. Koiran omistajan ja ohjaajan tulee olla Novascotiannoutajat ry:n jäsen ja kukin voi osallistua vain yhdellä koiralla. 

Vaatimukset riippuvat tasoryhmästä. Lopullinen ryhmäjako tehdään hakuajan päättymisen jälkeen. Tänä vuonna täydennyshaku ryhmiin suoritetaan videohakuna. Vuoden 2023 ryhmään hyväksytyt koirakot voivat halutessaan jatkaa ryhmässä, jos velvollisuudet on täytetty sääntöjen mukaisesti. Heidän ei ole tarvetta tehdä videohakemusta. 

Haku 2024 ryhmään on päättynyt.

Aloittelijoiden ryhmä:

Ryhmään päästäkseen koiralla ei tarvitse olla NOU1-tulosta. Koirakolla on tähtäimessä ensin taipumuskoe ja sen jälkeen noutajien metsästyskokeet. 

Riistaryhmä:

Riistaryhmä on tarkoitettu koirille, jotka ovat lajitaidoiltaan jo aloittelijoita edistyneempiä, mutta tarvitsevat ensisijaisesti riistatreeniä päästäkseen etenemään kokeisiin. Koiran tulee noutaa riistaa kotioloissa, mutta sillä voi olla vaikeuksia suoriutua riistatehtävistä kimppatreeneissä / koetilanteessa. Ryhmässä on tarkoitus treenata nimenomaan riistalla ja saada edistettyä riistanoutojen sujumista häiriötilanteissa. Koirakolla on tähtäimessä ensin taipumuskoe ja sen jälkeen noutajien metsästyskokeet. Ryhmään voidaan ottaa myös koiria, joilla on NOU1 tulos, mutta riistankäsittelyssä puutteita nomekokeita ajatellen.

Noviisien ryhmä:

Noviisien ryhmään vaaditaan NOU1 tulos. Koirakolla on tähtäimessä noutajien metsästyskokeiden alokasluokka. 

Edistyneempien ryhmä:

Koirakolla tulee olla tulos noutajien metsästyskokeesta (NOME-B, NOME-A, WT) kuluvalta tai edelliseltä vuodelta. Koirakolla on tähtäimessä nousu ylempiin luokkiin noutajien metsästyskokeissa ja siellä tulosten saavuttaminen.


Ryhmäläisen velvoitteet

Aloittelijoiden ryhmä, riistaryhmä & noviisien ryhmä:

Ryhmään kuuluvan koiranohjaajan tulee talkoilla vähintään kahdessa nome-kokeessa (NOME-B, WT) kalenterivuoden aikana, sillä koetalkoilu on tärkeä oppimiskokemus aloittelevalle nome-harrastajalle. Kokeesta, jossa talkoilu on suoritettu, tulee myös kirjoittaa lyhyt selostus muiden ryhmän jäsenten luettavaksi. Mikäli toinen näistä talkoiluista ei ole Novascotiannoutajat Ry:n järjestämässä nomekokeessa, ryhmän jäsen voi talkoilla jossain muussa Novascotiannoutajat Ry:n kokeessa tai tapahtumassa.

Vuonna 2024 yhdistyksen kokeet järjestetään seuraavina päivinä:

 • WT-mestaruus 1.5. Heinola
 • Tollerinome 13.-14.7. Parainen
 • Tolleritaipparit 24.8. Sastamala

Velvoite suoritetaan talkoilemalla vuoden aikana 2 koepäivää rodunomaisen lajin kokeessa (nome-b, wt tai nou*).

*NOU-talkoilun voivat suorittaa ne koirakot, jotka eivät vielä ole läpäisseet noutajien taipumuskoetta. Nomekokeisiin tähtäävien tulee talkoilla nome-b tai wt-kokeissa.

Jos et talkoile yhdessäkään Novascotiannoutajat ry:n järjestämässä rodunomaisen lajin kokeessa, tulee rodunomaiset talkoilut suorittaa jonkun muun yhdistyksen kokeissa ja SEN LISÄKSI suorittaa yhdistyksen talkoovelvoite jossain muussa  Novascotiannoutajat ry:n järjestämässä tapahtumassa  (esim. Messarin talkoot, jonkun muun lajin mestaruuskoe, Toller Show, MH-luonnekuvaus).

Jo pidempään nomea harrastaneet ja tuoreen koestartin tehneet ( = 2 vuoden sisällä startattu nome-b tai wt-kokeessa) ryhmäläiset voivat korvata talkoovelvoitteen järjestämällä yhdistyksen jäsenille tarkoitetun nomekoulutuksen.


Huom. Starttaamalla noutajien metsästyskokeessa ja kirjoittamalla siitä jutun tollerilehteen voit korvata yhden päivän koetalkoilun. Ainoaa yhdistyksen kokeessa talkoilua ei voi korvata lehtijutulla, vähintään yhdessä yhdistyksen tapahtumassa tulee aina talkoilla täyttääkseen velvoitteensa.

Aloittelijoiden, riista- tai noviisien ryhmän jäsenten tulee sitoutua osallistumaan vähintään yhteen tasonsa mukaiseen kokeeseen kalenterivuoden aikana. Ensimmäistä kautta ryhmässä olevilta startti ei ole pakollinen. Huom. koe voi olla myös möllikoe.


Edistyneempien ryhmä:

Edistyneempien ryhmän velvollisuus on järjestää Novascotiannoutajat ry:n jäsenille noutokoulutuksia. Ryhmäläinen voi kouluttaa itse tai järjestää ulkopuolisen kouluttajan koko päivän koulutuksen. Edistyneempien ryhmäläiset voivat itse myös osallistua järjestämiinsä koulutuksiin. 

Ryhmän jäsenten tulee miettiä koulutusten aikataulu heti alkuvuodesta ja se pitää ilmoittaa maaliskuun loppuun mennessä nometoimikunnalle. Ryhmäläisen itse järjestämä koulutus tulee olla vähintään 6 koirakolle ja ulkopuolisen kouluttajan koulutus tulee olla koko päivän kestävä koulutus (~ 12 koirakolle). Jokaisen edistyneempien ryhmän jäsenen tulee järjestää vähintään yksi koulutus vuoden aikana.

Nämä koulutukset on tarkoitettu kaikille Novascotiannoutajat ry:n jäsenille (yhdistyksen ulkopuolisia voidaan ottaa mukaan, jos paikat eivät täyty jäsenistä) ja niistä ei tule aiheutua kustannuksia yhdistykselle eli kouluttajan palkkio tulee kattaa kokonaisuudessaan koulutusmaksuilla. Koulutuksia tulee mainostaa hyvissä ajoin (vähintään 2kk ennen koulutuspäivää) yhdistyksen kotisivuilla ja somessa. Aineistoa voi lähettää esim. webbarilomakkeella: https://www.tollerit.fi/yhdistys/viesti-webbareille/


Edistyneempien ryhmän jäsenten tulee sitoutua osallistumaan vähintään yhteen noutajien metsästyskokeeseen kalenterivuoden aikana. 


Ryhmät ja kustannukset

Ennalta on sovittu kaikille ryhmille kouluttajat ja osa koulutuspäivistä: 

Aloittelijoiden ryhmä 1 
Noviisien ryhmä
Kouluttaja Annina Nurmikivi, Koirakoulu Maltti.

Koulutuspäivät (Espoo): 

 • su 3.3. 
 • su 7.4. 
 • to 9.5. 
 • la 1.6. 
 • su 8.9.
 • la 26.10.
Aloittelijoiden ryhmä 1
klo 9
Noviisien ryhmä
klo 13
Jocke Åkerblom & Simba
Riikka Sjögren & Tove
Tia Kakko & Hessu
Pirita Laukkanen & Nipsu
Henna Toivanen & Diu
Janne Kauhanen & Vainu
Minna Helenius & Lila
Nathalie Hyytiäinen & Kairo
Maija Mäkinen & Rimma
Marja Asikainen & Freddie
Anna Koski & Keke
Laura Raekannas &  Cindy

Riistaryhmä
Kouluttaja Koiravalkku Riikka Pöyhönen. 

Koulutuspäivät (Vesilahti): 

 • su 24.3. 
 • la 13.4. 
 • su 5.5. 
 • la 18.5. (/ 2.6.)
 • su 9.6. / su 7.7. (vesityö)
 • la 17.8. (vesityö)
Riistaryhmä
klo 11
Annariina Jahnsson & Nala
Niina Roivainen & Tuisku
Sanni Lappalainen & Naava
Marika Solovieva & Tami
Viivi Virkkula & Simba
Heli Kopra & Lara 
Satumiia Masalin & Pipa

Aloittelijoiden ryhmä 2 
Edistyneempien ryhmä 
Kouluttaja Kati Tuominen, Katin koirakoulu

Koulutuspäivät (Vahto): 

 • la 9.3. 
 • su 21.4. 
 • su 5.5. 
 • su 16.6. 
 • su 21.7. 
 • su 1.9.
Aloittelijoiden ryhmä 2
klo 10
Edistyneempien ryhmä
klo 14
Sanna Piilinen & Nuttu
Malla Keränen & Rhino
Laura Pihlajaniemi & Havu
Riikka Bragge & Kalle
Jenna Wallden & Zira
Sari Talvenheimo & Raksu
Taru Laurila & Juku
Päivi Vikberg & Toivo
Nora Nurmi & Hemuli
Heidi Savander & Ukko
Sanna Mertsalmi & Isla
Ninni Uusitalo & Äksy
Riikka Tetri & Skidi

Jokaiselle ryhmälle varataan yhdistyksen toimesta 6 koulutuskertaa, joista yhdistys tukee kolmea koulutuskertaa (yhdistyksen tuen osuus 50% kouluttajan palkkiosta / 3 koulutuskertaa). Lopuista kuluista ryhmän jäsenet vastaavat itse. 

Koulutusten lopulliset hinnat riippuvat osallistujamäärästä. Arvio koulutusten hinnasta on noin 20€ omavastuuosuus yhdistyksen tukemissa koulutuksissa (3 kpl) / noin 40€ lopuissa koulutuksissa (3 kpl).

Koulutusmaksut kaikista kuudesta koulutuskerrasta maksetaan yhdistyksen tilille etukäteen ennen ensimmäistä koulutusta. Koulutusmaksut on mahdollista tarvittaessa maksaa kahdessa erässä, kaikki maksut tulee olla suoritettuna 1.3.2024 mennessä.

Jos ryhmän jäsen ei pääse johonkin etukäteen sovituista koulutuksista, voi hän myydä paikkansa eteenpäin toiselle koirakolle, joka on samalla tasolla. Paikka myydään eteenpäin täydestä hinnasta.


Tavoitteellisesti Nomeileville Tollereille perustetaan oma Facebook-ryhmä, jossa jaetaan koulutuskokemuksia, voidaan kysyä treenivinkkejä, jakaa treenivideoita, jakaa koekuvauksia jne. Yhdistys suosittelee varsinaisten koulutusten lisäksi järjestämään omatoimitreenejä Tavoitteellisesti Nomeilevien Tollereiden kesken pitkin vuotta.

Tavoitteellisesti Nomeilevien Tollereiden tulee tuottaa materiaalia tollerilehteen ja yhdistyksen someen koulutuksista. 

Paikkoja on rajoitetusti, ja mikäli ehdot täyttäviä koiria on enemmän kuin on paikkoja, on etusijalla nuoremmat koirat. Etusijalla ovat koiranohjaajat, joilla ei ole nome- tai wt-koetuloksia aiemmilla koirillaan. 

Koirakko voi olla saman tasoisessa ryhmässä (pois lukien edistyneiden ryhmä) enintään kaksi vuotta. Toisen vuoden voi jatkaa automaattisesti, jos velvoitteet on täytetty.

Edistyneempien ryhmässä paikkansa on mahdollista säilyttää starttaamalla kokeessa joka vuosi. Nome-toimikunnan päätöksellä on mahdollista saada vapautus starttivelvollisuudesta esimerkiksi sairastapauksen sattuessa.

Jos yhdessäkään yhdistyksen tapahtumassa ei ole talkoiltu vuoden loppuun mennessä, ryhmäläisellä on velvollisuus maksaa takaisin yhdistykselle yhdistyksen maksaman tuen osuus koulutusmaksuista.

Kaikki yhdistyksen jäsenet ovat tervetulleita seuraamaan koulutuksia. Koulutusten ajankohdat ja paikkakunnat on nähtävillä kotisivuilla. Tarkemmat ajo-ohjeet voi kysyä sähköpostitse maija.h.makinen@gmail.com.

Vuoden 2023 TNT ryhmien säännöt löydät täältä.