Vuosikokous

  • to 18.4.2024 klo 19
  • Teams/Lahti

Kutsu Novascotiannoutajat ry:n vuosikokoukseen 2024Tervetuloa yhdistyksemme vuosikokoukseen. Ilmoittautumiset sähköpostilla yhdistyksen sihteerille (sihteeri (at ) tollerit.fi) 15.4. mennessä. Suosittelemme vahvasti etäosallistumista.

Aika: to 18.4.2024 kello 19

Paikka: Lahti, Teams-videoneuvotteluEsityslista 

1. Kokouksen avaus

2. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta

3. Kokouksen laillisuuden toteaminen

4. Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi

5. Pöytäkirjantarkastajien (2) valinta

6. Ääntenlaskijoiden (2) valinta

7. Vuoden 2023 toimintakertomus

8. Vuoden 2023 tulos ja tase sekä toiminnantarkastajien lausunto

9. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille 

10. Hallituksen vuosikokoukselle tekemät esitykset ja aloitteet

12. Jäsenten tekemät esitykset ja aloitteet, jotka on jätetty kirjallisesti hallitukselle kuukautta ennen vuosikokousta 

13. Kokouksen hyväksymät muut asiat ottaen huomioon yhdistyslain 24 §:n määräykset

14. Kokouksen päättäminen