NOME-noviisiryhmät 2022

Nome-noviisit ryhmä

Ryhmän tavoite

Nome-noviisit ryhmä on suunnattu tollereille, joilla ei ole tulosta nome-b tai wt-kokeissa. Ryhmän tarkoitus on edesauttaa tavoitteellista harrastamista ja koirakoiden etenemistä kokeisiin.

Ryhmään haku

Ryhmään päästäkseen koiralla ei tarvitse olla NOU1-tulosta, mutta koiran tulee olla ohjaajansa hallinnassa. Koiran tulisi osata vähintään seuraavat asiat:

 • luoksetulo

 • perusasento ja siinä pysyminen

 • paikallaan pysyminen siten, että koiraa ei tarvitse pitää taippariotteessa ennen noutoa

 • seuraaminen

 • uiminen ja sujuva veteenmeno

 • laukauksen sieto

 • perusnouto (sujuva nosto ja suoraviivainen palautus)

 • koiran täytyy toimia myös riistalla

Ryhmäläisen velvoitteet

Ryhmään kuuluvan koiranohjaajan tulee talkoilla vähintään kahdessa nome-kokeessa (nome-b tai nowt) kalenterivuoden aikana, sillä koetalkoilu on tärkeä oppimiskokemus aloittelevalle nome-harrastajalle. Kokeesta, jossa talkoilu on suoritettu, tulee myös kirjoittaa lyhyt selostus muiden ryhmän jäsenten luettavaksi. Mikäli toinen näistä talkoiluista ei ole Novascotiannoutajat Ry:n järjestämässä nomekokeessa, ryhmän jäsen voi talkoilla jossain muussa Novascotiannoutajat Ry:n kokeessa tai tapahtumassa (toko, rally-toko, taipparit, messari, erikoisnäyttely tms) täyttääkseen velvoitteensa kuulua nome-noviisit ryhmään.

Velvoitteen voi siis suorittaa talkoilemalla vähintään:

 • 1 koepäivä Novascotiannoutajat ry:n järjestämässä rodunomaisen lajin kokeessa (nome-b, wt tai nou).

 • 1 koepäivä toisen yhdistyksen* järjestämässä nome-b tai wt-kokeessa.

TAI

 • 2 koepäivää toisen yhdistyksen* järjestämässä nome-b tai wt-kokeessa. 

 • 1 päivä jossakin muussa Novascotiannoutajat ry:n tapahtumassa

* Huom. Starttaamalla kokeessa ja kirjoittamalla siitä jutun tollerilehteen voit korvata yhden jonkun muun yhdistyksen talkoilun.

NOU-talkoilun voivat suorittaa ne koirakot, jotka eivät vielä ole läpäisseet noutajien taipumuskoetta. Nomekokeisiin tähtäävien tulee talkoilla nome-b tai wt-kokeissa.

Ryhmät ja kustannukset

Ryhmät tullaan jakamaan etukäteen tason mukaisesti (esim. taippareihin tähtäävät ja taipparit jo suorittaneet eri ryhmiin). Koulutukset järjestetään eri alueilla, eikä tule olemaan aluekohtaisia ryhmiä.

Ryhmäjaon jälkeen sovitaan jokaiselle ryhmälle koordinaattori.

Koordinaattori hoitaa ryhmänsä koulutusten järjestelyt. Hänellä ei ole koetalkoovelvoitetta, mutta hän on päävastuussa lehtijuttujen kirjoittamisen koordinoinnista. Koordinoijan tulee myös seurata ryhmäläisten velvoitteiden täyttymistä ja raportoida näistä nome-toimikunnalle.

Yhdistys tukee ryhmän toimintaa kattamalla 50% kouluttajan palkkiosta enintään kolmeen koulutuspäivään kalenterivuotta kohden. Lopuista kuluista ryhmän jäsenet vastaavat itse. Ryhmän tulee tuottaa materiaalia tollerilehteen näistä koulutuksista. Yhdistys kannustaa ryhmää järjestämään tämän lisäksi omia kimppatreenejä ja koulutuksia.

Koordinaattori sopii kouluttajan kanssa ensimmäisenä yhdistyksen tukemat koulutukset ja niiden päivämäärät. Näiden koulutuskertojen omavastuuosuus maksetaan yhdistyksen tilille etukäteen ennen ensimmäistä koulutusta. Ryhmän jäsenellä on mahdollisuus myydä paikkansa eteenpäin toiselle koirakolle, joka on samalla tasolla. Jäsenellä on velvollisuus itse myydä paikka eteenpäin, jos ei pääse johonkin koulutuksista, yhdistys ei siis ota taloudellista vastuuta esim. sairastapauksista. Paikka myydään aina täydestä hinnasta eteenpäin eli yhdistyksen tuki koskee vain noviisiryhmän jäseniä.

Koiran omistajan ja ohjaajan tulee olla yhdistyksen jäsen ja kukin voi osallistua ryhmään vain yhdellä koiralla. Paikkoja on rajoitetusti, ja mikäli ehdot täyttäviä koiria on enemmän kuin on paikkoja, on etusijalla nuoremmat koirat. Ryhmiä voidaan perustaa useampia, mikäli hakijoita tulee riittävästi. Etusijalla ovat koiranohjaajat, joilla ei ole nome- tai wt-koetuloksia aiemmilla koirillaan. Koirakko voi olla ryhmässä enintään kaksi vuotta. Toisen vuoden voi jatkaa automaattisesti, jos velvoitteet on täytetty. Jos talkoovelvoite ei ole täytetty vuoden loppuun mennessä ryhmäläisellä on velvollisuus maksaa takaisin yhdistykselle yhdistyksen maksaman tuen osuus koulutusmaksuista.

Kaikki yhdistyksen jäsenet ovat tervetulleita seuraamaan koulutuksia. Koulutusten ajasta ja paikasta tiedotetaan yhdistyksen sivuilla.

Noviisiryhmät 2022

Ryhmä 1
kouluttaja: Annina Nurmikivi
koordinaattori: Minna Helenius

Koirakot:

Minna Helenius & Lila
Mari Pohjola & Pepe
Krista Hakkala & Hertta
Päivi Jokinen & Toska
Elina Närvänen & Jekku
Heidi Rajala & Luca

Ryhmä 2
kouluttaja: Annina Nurmikivi
koordinaattori: Enni Heino

Koirakot:

Tiia Hämäläinen & Tofu
Enni Heino & Leevi
Satu Mustonen & Ozzy
Kristiina Siilin & Ronna
Tiina Kemppainen & Usko

Ryhmä 3
kouluttaja: Riikka Pöyhönen
koordinaattori: Maija Mäkinen

Koirakot:

Taru Laurila & Jemma
Tiina Johansson & Höpö
Tutta Ojansuu & Tempo
Maija Mäkinen & Rimma
Kiia Uus-Leponiemi & Beea
Eveliina Metsämäki & Ruska

Noviisiryhmien koulutuspäivät 2022


Ryhmä 1 (kouluttaja: Annina Nurmikivi)

 • Su 18.9. Tampere (vesityö)
 • Su 16.10. Orimattila
 • Su 30.10.  PK-seutu

Ryhmä 2 (kouluttaja: Annina Nurmikivi)

 • La 19.2. Espoo
 • Su 3.4. Espoo
 • Ma 9.5. Espoo

Ryhmä 3 (kouluttaja: Riikka Pöyhönen)

 • La 5.2. Vesilahti
 • Su 24.4. Vesilahti
 • La 28.5. Vesilahti