NOME-valmennustiimi 2022

Nome-valmennustiimi on noutajien rodunomaisten lajien aktiiviharrastajista koostuva treeniryhmä, jonka pääasiallinen tarkoitus on auttaa tollereiden ohjaajia viemään omia tollereitaan metsästyskokeiden ylempiin luokkiin ja saavuttamaan siellä tuloksia. Tiimiin voivat hakea koirakot, joilla on tuloksia noutajien rodunomaisista lajeista: WT, NOME-B tai NOME-A.

Tiimi kouluttautuu vuoden aikana kolmesti. Vuoden 2022 ajan kouluttajana toimii Mervi Salo. Kaikki yhdistyksen jäsenet ovat tervetulleita seuraamaan koulutuksia, kunhan koronatilanne sen sallii. Koulutusten ajasta ja paikasta tiedotetaan yhdistyksen sivuilla. 

Valmennustiimi järjestää yhdistyksen jäsenille koulutustilaisuuksia. Näistä tiedotetaan erikseen.

Lisätietoja tiimin yhteyshenkilöltä Minna Heleniukselta: minna.m.helenius(a)gmail.com

VALMENNUSTIIMIN SÄÄNNÖT 2022

Tiimin tarkoitus

Valmennustiimin pääasiallinen tarkoitus on auttaa novascotiannoutajien ohjaajia viemään omia novascotiannoutajiaan metsästyskokeiden (WT, Nome-A, Nome-B) ylempiin luokkiin ja saavuttamaan siellä tuloksia. 

Tiimiin hakeminen

Tiimiin voivat hakea tavoitteellisesti ylempiin luokkiin harjoittelevat yhdistyksen jäsenet novascotiannoutajiensa kanssa. Tiimiin hakevalla koirakolla tulee olla tulos metsästyskokeesta kuluvalta tai edelliseltä vuodelta. Nome-toimikunta määrittelee tiimin jäsenten lopullisen määrän, mutta minimimäärä on 4 jäsentä.  

Tiimin jäsenten velvollisuudet

Jokaisen tiimiläisen on velvollisuus järjestää jäsenistölle noutokoulutus tai muu rodunomaisten lajien tapahtuma (esim. möllikoe, viikonloppuleiri). Tiimiläinen voi kouluttaa itse tai järjestää ulkopuolisen kouluttajan koko päivän koulutuksen. Isomman tapahtuman tai koulutuksen järjestämiseen voi osallistua useampi tiimiläinen.

Tiimin tulee tuottaa tollerilehteen materiaalia vähintään niistä tiimin koulutuspäivistä, joita yhdistys tukee. Tiimin koordinoija vastaa lehtijuttujen tuottamisesta. Tiimin koordinoija on vapautettu koulutusvelvoitteista.

Vastuu velvoitteiden täyttämisestä on tiimiläisellä itsellään ja tiimi raportoi velvoitteen täyttymisen nome-toimikunnan kautta hallitukselle. Tiimille valitaan vetäjä tiimin jäsenistä tai nome-toimikunnan jäsenistä. Vetäjän tehtävänä on huolehtia koulutusten koordinoinnista. Tiimin jäsenten tulee sitoutua osallistumaan vähintään yhteen metsästyskokeeseen kalenterivuoden aikana. Jos näin ei tapahdu, vapautetaan koirakon paikka viimeistään tiimin täydennyshakuun mennessä. Nome-toimikunta voi harkintansa mukaan jättää vapauttamatta esim. koko kauden sairaana olleen koirakon paikan.

Kustannusten jakaminen

Yhdistys tukee tiimin toimintaa kattamalla 50% koulutuksen kuluista enintään kolmeen koulutuspäivään kalenterivuotta kohden. Lopuista kuluista vastaavat tiimin jäsenet itse.

Koulutukset

Yhdistyksen tukemat koulutuspäivät vuodelle 2022 ovat 27.3., 10.4. & 19.6. Valmennustiimin kouluttajana toimii Mervi Salo.

Näiden koulutuskertojen omavastuuosuus maksetaan yhdistyksen tilille etukäteen ennen ensimmäistä koulutusta. Tiimiläisellä on mahdollisuus myydä paikkansa eteenpäin toiselle koirakolle, joka on samalla tasolla (koiralta löytyy tulos nome-b tai wt-kokeesta). Paikka myydään ensisijaisesti tollerille, mutta se on mahdollista myös myydä eri rotuiselle. Tiimiläisellä on velvollisuus itse myydä paikka eteenpäin, jos ei pääse johonkin koulutuksista, yhdistys ei siis ota taloudellista vastuuta esim. sairastapauksista. Paikka myydään aina täydestä hinnasta eteenpäin eli yhdistyksen tuki koskee vain valmennustiimin jäseniä.

Toivottavaa on, että tiimi treenaa yhdessä myös näiden kolmen ennalta sovitun koulutuskerran lisäksi.

Valmennustiimin kokoonpano 2022

Tiimin vetäjä: Minna Helenius

Koirakot:

Messi (Cayora's Chilling With Ducks), Minna Helenius

Pirre (Belle Fox Playful Pirre), Anna Koski

Welho (Wizard Vom Lech-Toller Nest), Annina Nurmikivi

Andi (Evessin Tintin), Noora Lintula

Ukko (Ukko Vom Lech-Toller Nest), Heidi Savander

Hemuli (Höpöhännän Veljeni Vartija), Nora Nurmi

Valmennustiimin koulutuspäivät 2022

Kouluttajana Mervi Salo

  • Su 27.3.
  • Su 10.4.
  • Su 19.6.