Tavoitteellisesti Nomeilevat Tollerit 2023

NOVIISIT + VALMENNUSTIIMI on nyt Tavoitteellisesti Nomeilevat Tollerit (TNT) 


Ryhmän tavoite

Tavoitteellisesti Nomeilevat Tollerit (TNT) on suunnattu noutajien metsästyskokeisiin (NOME-B, NOWT, NOME-A) tähtääville tollerikoirakoille. Ryhmän tarkoitus on edesauttaa tavoitteellista harrastamista ja koirakoiden etenemistä metsästyskokeisiin ja kokeissa ylempiin luokkiin. TNT yhdistää aiemmat nome-noviisit ja valmennustiimin.

Koirakot jaetaan neljään eri tasoryhmään.

HUOM. Alla oleva suunnitelma on alustava. Muutokset ovat mahdollisia ilmoittautujien määrästä ja tasosta riippuen. Lopulliset ryhmäjaot määräytyvät starttitilaisuuden jälkeen. Myös lisää ryhmiä alustavasti varattujen lisäksi voidaan harkita, jos ilmoittautujia tulee riittävästi. 

Ryhmään haku

Tavoitteellisesti Nomeileviin Tollereihin voivat hakea kaiken tasoiset koirakot. Koiran omistajan ja ohjaajan tulee olla Novascotiannoutajat ry:n jäsen ja kukin voi osallistua vain yhdellä koiralla. 

Vaatimukset riippuvat tasoryhmästä. Lopullinen ryhmäjako tehdään starttitilaisuudessa:

Starttitilaisuus järjestetään Orimattilassa 19.2.2023. Tilaisuus on rastimuotoinen ja se on aikataulutettu niin, että kaikkien ei tarvitse olla koko päivää paikalla. Tilaisuudessa testataan aloittelevien, riistaryhmän sekä noviisien ryhmän taitotasoa. Edistyneempien (koetuloksen saaneiden) ei ole tarvetta osallistua starttitilaisuuteen. Starttitilaisuudessa on tasotestin lisäksi luvassa Annina Nurmikiven (Koirakoulu Maltti) koulutusta. Starttipäivän hinta on 30€. 

Ilmoittaudu mukaan TNT-ryhmään 7.1.2023 mennessä sähköpostilla maija.h.makinen@gmail.com. Ilmoita viestissä seuraavat asiat:

 • Omat yhteystietosi ja koiran tiedot
 • Perustelu miksi teidän pitäisi päästä mukaan ryhmään
 • Tavoitteet noutoharrastuksessa seuraavan vuoden ajalle
 • Ensisijainen ryhmätoive (ryhmät jaetaan tason mukaisesti)
 • Suunnitelma, miten aiot suorittaa talkoovelvoitteesi

LUE SÄÄNNÖT HUOLELLISESTI LÄPI ENNEN HAKEMUKSEN LÄHETTÄMISTÄ!

Jos tulee kysyttävää, yllä mainittuun osoittteeseen voi lähettää myös ryhmää koskevia kysymyksiä.

Kaikissa tasoryhmissä koiran tulee olla hyvässä hallinnassa ohjaajalla, koiran tulee tulla kutsuttaessa luokse ja perusnouto damilla tulee onnistua = koira tarttuu damiin itsenäisesti ja palauttaa sen ohjaajan läheisyyteen. Perusnoudon tulee onnistua myös riistalla (aloittelijoiden ryhmässä hyväksytään puutteet riistanoudossa, kunhan koira on kiinnostunut riistasta).


Aloittelijoiden ryhmä:

Ryhmään päästäkseen koiralla ei tarvitse olla NOU1-tulosta. Koirakolla on tähtäimessä ensin taipumuskoe ja sen jälkeen noutajien metsästyskokeet. 

Riistaryhmä:

Riistaryhmä on tarkoitettu koirille, jotka ovat lajitaidoiltaan jo aloittelijoita edistyneempiä, mutta tarvitsevat ensisijaisesti riistatreeniä päästäkseen etenemään kokeisiin. Koiran tulee noutaa riistaa kotioloissa, mutta sillä voi olla vaikeuksia suoriutua riistatehtävistä kimppatreeneissä / koetilanteessa. Ryhmässä on tarkoitus treenata nimenomaan riistalla ja saada edistettyä riistanoutojen sujumista häiriötilanteissa. Koirakolla on tähtäimessä ensin taipumuskoe ja sen jälkeen noutajien metsästyskokeet. Ryhmään voidaan ottaa myös koiria, joilla on NOU1 tulos, mutta riistankäsittelyssä puutteita kokeita ajatellen.

Noviisien ryhmä:

Noviisien ryhmään vaaditaan NOU1 tulos. Koirakolla on tähtäimessä noutajien metsästyskokeiden alokasluokka. 

Edistyneempien ryhmä (ent. valmennustiimi):

Koirakolla tulee olla tulos noutajien metsästyskokeesta (NOME-B, NOME-A, WT) kuluvalta tai edelliseltä vuodelta. Koirakolla on tähtäimessä nousu ylempiin luokkiin noutajien metsästyskokeissa ja siellä tulosten saavuttaminen.


Ryhmäläisen velvoitteet

Aloittelijoiden ryhmä, riistaryhmä & noviisien ryhmä:

Ryhmään kuuluvan koiranohjaajan tulee talkoilla vähintään kahdessa nome-kokeessa (NOME-B, WT) kalenterivuoden aikana, sillä koetalkoilu on tärkeä oppimiskokemus aloittelevalle nome-harrastajalle. Kokeesta, jossa talkoilu on suoritettu, tulee myös kirjoittaa lyhyt selostus muiden ryhmän jäsenten luettavaksi. Mikäli toinen näistä talkoiluista ei ole Novascotiannoutajat Ry:n järjestämässä nomekokeessa, ryhmän jäsen voi talkoilla jossain muussa Novascotiannoutajat Ry:n kokeessa tai tapahtumassa.

Vuonna 2023 yhdistyksen kokeet järjestetään seuraavina päivinä:

 • WT-mestaruus 18.5. Heinola
 • Tollerinome 1.-2.7. Heinola
 • Tolleritaipparit 30.7. Kouvola

Velvoitteen voi siis suorittaa talkoilemalla vähintään:

 • 2 koepäivää rodunomaisen lajin kokeessa (nome-b, wt tai nou*). Vähintään toinen talkoilu oltava Novascotiannoutajat ry:n järjestämässä kokeessa.

TAI

 • 2 koepäivää toisen yhdistyksen rodunomaisen lajin kokeessa. 
 • 1 päivä Novascotiannoutajat ry:n muussa tapahtumassa (esim. Messarin talkoot, jonkun muun lajin mestaruuskoe, Toller Show, MH-luonnekuvaus)

*NOU-talkoilun voivat suorittaa ne koirakot, jotka eivät vielä ole läpäisseet noutajien taipumuskoetta. Nomekokeisiin tähtäävien tulee talkoilla nome-b tai wt-kokeissa.

Huom. Starttaamalla noutajien metsästyskokeessa ja kirjoittamalla siitä jutun tollerilehteen voit korvata yhden päivän koetalkoilun. Ainoaa yhdistyksen kokeessa talkoilua ei voi korvata lehtijutulla, vähintään yhdessä yhdistyksen tapahtumassa tulee aina talkoilla täyttääkseen velvoitteensa.

Aloittelijoiden, riista- tai noviisien ryhmän jäsenten tulee sitoutua osallistumaan vähintään yhteen tasonsa mukaiseen kokeeseen kalenterivuoden aikana. Ensimmäistä kautta ryhmässä olevilta startti ei ole pakollinen. Huom. koe voi olla myös möllikoe.


Edistyneempien ryhmä:

Edistyneempien ryhmän velvollisuus on järjestää Tavoitteellisesti Nomeileville Tollereille noutokoulutuksia. Ryhmäläinen voi kouluttaa itse tai järjestää ulkopuolisen kouluttajan koko päivän koulutuksen. Edistyneempien ryhmäläiset voivat itse myös osallistua järjestämiinsä koulutuksiin. Koulutuksia tulee järjestää vuoden aikana vähintään 7 koulutuspäivää. Koulutusten tulee olla koko päivän koulutuksia (osallistujamäärä / koulutuspäivä 12 koirakkoa tai enemmän), jotta mahdollisimman moni ryhmästä pääsisi osallistumaan.

Edistyneempien ryhmän järjestämille koulutuksille on etukäteen tehty aikataulusuunnitelma, jotta koulutukset sijoittuisivat tasaisesti läpi vuoden. Suunnitelma on tehty viikonloppukohtaisesti (itse koulutus voi sijoittua kummalle päivälle tahansa). Muutamalle päivälle on jo etukäteen varattu kouluttaja (suluissa “varattu”).

Koulutusten aikataulusuunnitelma: 

 • 13.5. (varattu) 
 • 17. -18.6. 
 • 8.-9.7. (varattu)
 • 27.8. (varattu)
 • 9. - 10.9. 
 • 7. - 8.10. 
 • 4. - 5.11. 

Kaikki Tavoitteellisesti Nomeilevien Tollereiden jäsenet voivat ilmoittautua näihin koulutuksiin ja osallistujat otetaan ilmoittautumisjärjestyksessä. Jos koulutukset eivät täyty TNT ryhmän jäsenistä, otetaan koulutuksiin muita koirakoita (etusijalla ovat aina Novascotiannoutajat ry:n jäsenet, yhdistyksen ulkopuolisia voidaan ottaa mukaan, jos paikat eivät täyty jäsenistä).

Edistyneempien ryhmän jäsenten tulee sitoutua osallistumaan vähintään yhteen noutajien metsästyskokeeseen kalenterivuoden aikana. 


Koulutukset ja kustannukset

Ennalta on sovittu kaikille ryhmille kouluttajat ja 3 yhdistyksen tukemaa koulutusta tälle samalla kouluttajalle. 

 • Aloittelijoiden ryhmä: Kouluttaja Kati Tuominen, Katin koirakoulu
  Koulutuspäivät: LA 11.3., SU 2.4. & SU 7.5. 
 • Riistaryhmä: Kouluttaja Riikka Pöyhönen, Koiravalkku Riikka Pöyhönen
  Koulutuspäivät: LA 11.3., SU 16.4. & LA 20.5. 
 • Noviisien ryhmä: Kouluttaja Annina Nurmikivi, Koirakoulu Maltti
  Koulutuspäivät: LA 11.3., LA 15.4. & SU 14.5. 
 • Edistyneempien ryhmä: Kouluttaja Kati Tuominen, Katin koirakoulu
  Koulutuspäivät: LA 11.3., SU 2.4. & SU 7.5.

Yhdistys tukee ryhmän toimintaa kattamalla 50% kouluttajan palkkiosta näihin kolmeen koulutukseen / ryhmä. Lopuista kuluista ryhmän jäsenet vastaavat itse. Yhdistyksen tukemien koulutusten omavastuuhinta yhdeltä koulutuskerralta tulee sijoittumaan noin 15-30€ välille, osallistujamäärästä riippuen. 

Lisäksi kaikilla Tavoitteellisesti Nomeilevien Tollereiden jäsenillä on mahdollisuus osallistua edistyneempien ryhmän järjestämiin koulutuspäiviin. Näistä koulutuspäivistä maksetaan kustannukset itse. Tarkoituksena on lisätä koulutusmahdollisuuksia niin, että koulutuksia olisi säännöllisesti vuoden läpi näiden kolmen yhdistyksen tukeman koulutuksen lisäksi. Koulutuspäivän sijaan voidaan järjestää myös esim. riistatreenit tai möllikoe.

Tavoitteellisesti Nomeileville Tollereille perustetaan oma Facebook-ryhmä, jossa jaetaan koulutuskokemuksia, voidaan kysyä treenivinkkejä, jakaa treenivideoita, jakaa koekuvauksia jne. Yhdistys suosittelee varsinaisten koulutusten lisäksi järjestämään omatoimitreenejä Tavoitteellisesti Nomeilevien Tollereiden kesken pitkin vuotta.Tavoitteellisesti Nomeilevien Tollereiden tulee tuottaa materiaalia tollerilehteen ja yhdistyksen someen koulutuksista. 

Yhdistyksen tukemien koulutusten omavastuuosuudet maksetaan yhdistyksen tilille etukäteen ennen ensimmäistä koulutusta. Jos ryhmän jäsen ei pääse johonkin etukäteen sovituista koulutuksista, voi hän myydä paikkansa eteenpäin toiselle koirakolle, joka on samalla tasolla. Paikka voidaan myydä eteenpäin yhdistyksen jäsenelle omavastuuhinnalla (hinta, jonka paikan myyjä on siitä alunperin maksanut sisältäen yhdistyksen tuen 50%), yhdistyksen ulkopuolisten tulee maksaa täysi hinta (yhdistykselle tulee tällöin paikan myyjän toimesta palauttaa yhdistyksen maksaman tuen osuus 50%). Muiden koulutusten maksuliikenne hoidetaan ryhmän kesken omatoimisesti.

Paikkoja on rajoitetusti, ja mikäli ehdot täyttäviä koiria on enemmän kuin on paikkoja, on etusijalla nuoremmat koirat. Etusijalla ovat koiranohjaajat, joilla ei ole nome- tai wt-koetuloksia aiemmilla koirillaan. 

Koirakko voi olla saman tasoisessa ryhmässä (pois lukien edistyneiden ryhmä) enintään kaksi vuotta. Toisen vuoden voi jatkaa automaattisesti, jos velvoitteet on täytetty.

Edistyneempien ryhmässä paikkansa on mahdollista säilyttää starttaamalla kokeessa joka vuosi. Nome-toimikunnan päätöksellä on mahdollista saada vapautus starttivelvollisuudesta esimerkiksi sairastapauksen sattuessa.  


Jos ryhmäläisellä on vuoden loppuun mennessä yhdistyksen talkoovelvoite suorittamatta (eli yhdessäkään Novascotiannoutajat ry:n tapahtumassa ei ole talkoiltu), ryhmäläisellä on velvollisuus maksaa takaisin yhdistyksen maksaman tuen osuus koulutusmaksuista Novascotiannoutajat ry:lle.

Kaikki yhdistyksen jäsenet ovat tervetulleita seuraamaan koulutuksia. Koulutusten ajasta ja paikasta tiedotetaan yhdistyksen somekanavissa / kotisivuilla.